nieuws

Kifid: Centraal Beheer moet ‘opvallende diefstal’ Marktplaats-auto vergoeden

Schade 8270

Centraal Beheer moet alsnog € 15.700 overmaken aan een klant wiens auto vorig jaar werd gestolen. De verzekeraar vond dat de man geen belang had bij de auto, ook al stond die op zijn naam. Volgens Centraal Beheer was de aankoop via Marktplaats ongeloofwaardig en had de verkoper eerder eenzelfde type auto als gestolen opgegeven. Kifid vindt echter dat de verzekeraar deze ‘opvallendheden’ onvoldoende onderbouwt.

Kifid: Centraal Beheer moet ‘opvallende diefstal’ Marktplaats-auto vergoeden

Vier weken nadat de consument in deze Kifid-klacht een verzekering voor zijn op Marktplaats gekochte auto heeft gesloten bij Centraal Beheer, wordt het voertuig gestolen. De man doet aangifte bij de politie en meldt de schade bij zijn verzekeraar. Die laat echter na een paar maanden weten de schade niet te willen vergoeden. Volgens Centraal Beheer kan de man het eigendom van de auto niet aantonen. Enkel het feit dat de auto op zijn naam stond, vindt de verzekeraar geen bewijs van eigendom. De man betaalde contant en zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd over de betaaltermijnen.

Wederzijds vertrouwen

Bij de Geschillencommissie eist de man vergoeding van het aankoopbedrag van € 15.700. Hij kocht de auto op Marktplaats en deed na een testrit eerst een aanbetaling van € 2.000 om de auto een proefperiode te gebruiken. Dat gebeurde volgens hem op basis van wederzijds vertrouwen tussen hem en de verkoper. Na de proefperiode betaalde hij het resterende bedrag in twee termijnen van € 8.000 en € 5.700. Dat in het schadeformulier staat dat er twee betalingen zijn gedaan, komt doordat de man de aanbetaling niet als afzonderlijke betaling heeft gezien.

Ongeloofwaardige aankoop

Centraal Beheer heeft sterke twijfels bij de gang van zaken. Er is geen bewijs van betaling en op de factuur van een garagebedrijf staat een datum van na de diefstal.

De verzekeraar noemt de wijze waarop de koop tot stand is gekomen “ongeloofwaardig”. “Consument zou met een onbekende persoon een afspraak hebben gemaakt bij een benzinepomp. Vervolgens zou hij € 2.000 hebben aanbetaald en de auto twee dagen vrijblijvend mee hebben gekregen. Het is ongeloofwaardig dat iemand een dure auto aan een totaal onbekende potentiële koper meegeeft tegen een aanbetaling van € 2.000”, aldus Centraal Beheer.

Strafrechtelijk onderzoek

Zo zijn er meer “opvallendheden” volgens de verzekeraar. Die achterhaalde de verkoper, maar die wilde niet meewerken aan een onderzoek. Volgens Centraal Beheer heeft diegene eenzelfde type auto eerder ook opgegeven als gestolen. Bovendien zouden de verkoper en de garagehouder van wie de bon wordt betwist zijn betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek.

Geen ongebruikelijke transactie

De Geschillencommissie vindt het aannemelijk dat de man de auto in bezit heeft gehad. Hij is kentekenhouder en verzekeringnemer. Bovendien kan hij verklaringen overleggen dat hij een bedrag heeft geleend om de auto te kopen. De verklaring dat de verzekerde bij het invullen van het schadeformulier de aanbetaling niet als aparte termijn heeft beschouwd, vindt Kifid “zonder meer niet ongeloofwaardig”.

“Ook hecht de Commissie geen waarde aan de door Verzekeraar gestelde omstandigheid dat Consument geen bewijs van de koop van de verkoper heeft gevraagd of verkregen. Dit is bij een transactie via Marktplaats niet zo ongebruikelijk dat dit in het nadeel van Consument moet worden uitgelegd”, aldus de uitspraak.

Onderbouwing ontbreekt

De Geschillencommissie vindt dat de “opvallende omstandigheden” die Centraal Beheer aandraagt geen ondersteuning kunnen vormen voor de stellingname dat de man geen (financieel) belang had bij de auto. Een onderbouwing ontbreekt, volgens Kifid. Ook had de verzekeraar moeten toelichten waarom de verkoper van de auto geen op schrift gelegde verklaring wilde afleggen.

“Alles overwegende is de Commissie van oordeel dat Verzekeraar te weinig heeft aangedragen, laat staan aannemelijk heeft gemaakt, ter ontzenuwing van het door Consument voorshands geleverde bewijs van zijn eigendom van de auto.” Dat betekent dat ook dekking moet worden verleend. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel