nieuws

Geen kentekenbewijs deel III, geen dekking voor diefstal

Schade 3113

Een vrouw wier auto eind vorig jaar werd gestolen, kan fluiten naar een schadevergoeding van verzekeraar Hema. Net als de verzekeringspoot van de retailer is klachteninstituut Kifid van mening dat er niet uitgekeerd hoeft te worden omdat de vrouw het kentekenbewijs  deel III voor haar gestolen wagen niet kon overleggen. Volgens de geschillencommissie bestaan er geen verzachtende omstandigheden. 

Geen kentekenbewijs deel III, geen dekking voor diefstal

De vrouw sluit medio 2017 een autoverzekering bij Hema Verzekeringen. Amper een half jaar later wordt haar auto  gestolen vanaf het parkeerterrein voor de flat waarin zij woont. De vrouw doet aangifte bij de politie en claimt de gestolen auto bij de autoverzekeraar in de veronderstelling dat ze is verzekerd voor diefstal.

Papieren in gestolen auto

De verzekeraar  wijst de schadeclaim echter af omdat de consument het kentekenbewijs deel III niet kan overleggen. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat deze afwijzing terecht is, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak. In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als onder andere aan de voorwaarde is voldaan dat deel III van het kentekenbewijs of het overschrijvingsbewijs wordt ingeleverd. Omdat de autopapieren in de gestolen auto lagen, kan de voormalige eigenaresse van de auto niet aan deze voorwaarde voldoen.

Geen bijzondere omstandigheden

Volgens de Geschillencommissie zijn er geen bijzondere omstandigheden waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de consument te houden aan de de verzekeringsvoorwaarden. Zulke omstandigheden zijn niet naar voren gebracht en blijken ook niet uit het dossier. “De Geschillencommissie oordeelt dat van een consument verwacht mag worden dat hij de autopapieren bewaart op een zodanige plek dat de kans op verlies of kwijtraken zo klein mogelijk is. Het is algemeen bekend dat met een kentekenbewijs deel III een auto eenvoudig kan worden overgeschreven op andermans naam. De verzekeraar heeft er belang bij om de gestolen auto op eigen naam te stellen. Zodat hij de auto kan opeisen wanneer die wordt teruggevonden.”

Reageer op dit artikel