nieuws

Kifid oordeelt niet over zakelijk geschil bij rechtsbijstand

Schade 1503

Een man die ruziede met rechtsbijstandverzekeraar Arag over advocaatkosten zal hierbij niet terug kunnen vallen op het oordeel van klachteninstituut Kifid. Volgens de geschillencommissie is een zakelijk conflict met zijn advocaat de basis van dekkingsgeschil. Kifid stelt alleen op te treden in conflicten tussen consumenten en verzekeraars.

Kifid oordeelt niet over zakelijk geschil bij rechtsbijstand

De klager heeft zich bij Kifid beklaagd over Arag, omdat die geen rechtsbijstand wil verlenen voor het terugvorderen van advocaatkosten. De man had een een advocaat ingeschakeld omdat hij het niet eens is met de heffingen die twee bedrijfschappen hem opleggen.

Geen succes

Hij heeft bij de Kamer van Koophandel twee handelsnamen op zijn naam staan. Op grond legden twee bedrijfschappen hem als ondernemer heffingen op. De klager schakelt hierop een advocaat in om deze heffingen ongedaan te maken over de jaren dat hij niet actief was als ondernemer. De advocaat boekt geen succes, maar stuurt wel een rekening van 714 euro. De klager voert hierna op eigen kracht en met succes een procedure bij het College van Beroep. Dit leidt tot een schikking waarbij beide bedrijfschappen de heffingen voor 2012 op nihil hebben gesteld.

Afwijzing door Arag

De klager vindt dat de advocaat de ontvangen vergoeding van 714 euro moet terugbetalen, omdat de advocaat geen acties heeft ondernomen richting de twee bedrijfschappen. Hij doet daarbij een beroep op zijn rechtsbijstandsverzekering bij Arag. De rechtsbijstanduitvoerder wijst dit hulpverzoek af, omdat de advocaat de klager als ondernemer bijstond en niet als particulier. Deze afwijzing legt de klager vervolgens voor aan Kifid.

Ondernemersgeschil

Kifid nam de klacht in eerste instantie voorlopig in behandeling maar inmiddels heeft de Geschillencommissie geconcludeerd dat deze klacht volgens het reglement niet behandelbaar is, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak. Volgens Kifid gaat het het namelijk niet om een conflict tussen tussen consument en een verzekeraar maar om een ondernemersgeschil.

Onderliggende geschil

De geschillencommissie: “Dat de klacht betrekking heeft op een particuliere rechtbijstandverzekering en is gericht tegen een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener betekent nog niet dat de klacht door de Geschillencommissie kan worden behandeld. Voor een klacht over een rechtbijstandverzekering geldt dat de klager ook in het onderliggende geschil (het geschil waarvoor een beroep wordt gedaan op rechtsbijstand) moet ‘handelen voor doeleinden, die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen’. Kort gezegd: handelt de klager in het onderliggende geschil als ondernemer en is dus sprake van een zakelijk geschil, dan wordt volgens Kifid niet voldaan aan de definitie van ‘consument’. Het is dan niet aan de Geschillencommissie om een dergelijke klacht te beoordelen.”

Reageer op dit artikel