nieuws

Extreem lange nieuwwaarderegeling caravan geldt niet als duurovereenkomst

Schade 6051

Een consument die in 2014 een nieuwe toercaravan kocht, wilde een cascoverzekering die zo lang mogelijk de nieuwwaarde zou uitkeren bij totaalverlies. Na enig zoeken sloot hij via Sticol een caravanverzekering met ASR als risicodrager. De verzekering zou 10 jaar lang de nieuwwaarde (€ 24.400) uitkeren bij diefstal of total loss. Voor de prolongatie in 2017 meldde Sticol hem dat de nieuwwaarderegeling van zijn verzekering was ingekort tot 3 jaar. De klant vond dat de verzekeraar de 10 jaar nieuwwaarderegeling moest volmaken. Volgens Kifid geldt de nieuwwaarderegeling echter niet als duurovereenkomst.

Extreem lange nieuwwaarderegeling caravan geldt niet als duurovereenkomst

Bij het afsluiten van de caravanverzekering merkt de klant op dat uitgebreide nieuwwaarderegelingen van vijf jaar of langer alleen mogelijk zijn voor nieuwe caravans. De wijziging van Sticol na drie jaar maakt het voor hem dus onmogelijk om elders een verzekering met een lange nieuwwaarderegeling af te sluiten. De klant merkt bovendien op dat hij gedurende de eerste drie jaar van de verzekering fors meer premie betaalde voor de nieuwwaarderegeling.

De klant stuurt Sticol daarom een klacht. Daarin vraagt hij in de eerste plaats om herstel van de nieuwwaarderegeling en indien dat niet mogelijk is om premierestitutie om het verschil ten opzichte van een gewone caravanverzekering te compenseren.

Compensatie

Sticol en verzekeringsmakelaar Aon hebben begrip voor de klacht. Ze sturen de klant een brief: “Het is vervelend dat u de premie voor 10 jaar nieuwwaarde heeft betaald en dat de termijn per 1 juli 2017 is teruggebracht naar een termijn van 3 jaar. Uw verzekeringssituatie is opnieuw besproken met verzekeraars. Verzekeraars zijn bereid de teveel betaalde premie aan u te vergoeden. De vergoeding bedraagt EUR 447,70 inclusief 21% assurantiebelasting.” 

Herstel van de nieuwwaarderegeling is voor de klant niet mogelijk. “Gezien de resultaten in het collectieve contract en de ontwikkelingen in de verzekeringsbranche is de aanpassing van dit product noodzakelijk. De verzekering kunnen wij helaas niet terugzetten naar de oude situatie. Wij hebben ervoor gekozen een product te maken dat passend is voor het overgrote deel van onze klanten. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet voor iedereen positief uitpakt”, schrijft Sticol.

Duurovereenkomst

De klant laat het er niet bij zitten en brengt de zaak naar de Geschillencommissie van het Kifid. Volgens de klager kan het aanbieden van een 10 jaar lange nieuwwaarderegeling gezien worden als een duurovereenkomst. De verzekeraar komt die niet na door de dekking eenzijdig te wijzigen. Als de klant ten tijde van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst geweten had dat er een risico was dat de nieuwwaarde-termijn gewijzigd zou worden, dan had hij voor een andere verzekering gekozen.

De Geschillencommissie schrijft dat de vraag die zij dient te beantwoorden luidt of de verzekeraar gerechtigd was de verzekeringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Volgens de commissie heeft de verzekeraar zich aan alle wetten en regels gehouden.”Vast staat dat Verzekeraar Consument bij brieven van 20 april 2017 en 26 april 2017 tijdig en in duidelijke en eenvoudige bewoordingen heeft geïnformeerd over de verlenging van de verzekeringsovereenkomst en de voorgenomen wijziging van de verzekeringsvoorwaarden. Tevens heeft Verzekeraar Consument gewezen op diens bevoegdheid om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen.”

Dun gemotiveerd

Volgens de caravaneigenaar is de reden van de wijziging veel te dun gemotiveerd. De verzekeraar vermeldde enkel dat er meer schade uitgekeerd wordt dan er aan premie binnenkomt. Volgens de consument is het echter logisch dat een lange nieuwwaarderegeling ook een hogere schadelast tot gevolg heeft.

Kifid was het niet met de klager eens. “De wijziging van de nieuwwaarderegeling is onder meer doorgevoerd omdat het te verzekeren risico te groot en te duur is geworden om nog langer voort te zetten. Verzekeraar was nog de enige verzekeraar in Nederland die een 10 jaar nieuwwaardedekking voor een toercaravan aanbood. Volgens Verzekeraar is de 10 jaar nieuwwaarderegeling vanwege de hoge schadelast in verhouding tot de premieopbrengsten niet langer houdbaar. Ook speelden de verscherpte eisen van De Nederlandsche Bank een rol. Hiermee heeft Verzekeraar, naar het oordeel van de Commissie, voldoende inzicht gegeven in zijn redenen tot het wijzigen van de nieuwwaarderegeling.”

Eenjarig contract

De claim dat een 10-jarige nieuwwaarderegeling in feite een duurovereenkomst is, werd door het Kifid evenmin bevestigd. “De Commissie kan Consument niet volgen in zijn stelling, nu uit het polisblad volgt dat de verzekeringsovereenkomst voor een contractstermijn van één jaar […] is aangegaan. Dat de nieuwwaardedekking voor een periode van 10 jaar geldt, doet hieraan niet af. Van een duurovereenkomst is geen sprake.”

De vordering van de consument om de nieuwwaarderegeling voort te zetten werd afgewezen. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel