nieuws

Kifid: Losschietende afvoer is geen leidingbreuk, noch plotseling defect

Schade 4227

Als een afvoerbuis onverwacht losschiet van een koppelstuk, is er dan sprake van leidingbreuk of een plotseling optredend defect van de leiding? Centraal Beheer vond van niet een wees de schade af. Volgens de verzekeraar was de leiding die van de wasmachine afsprong immers niet kapot. Kifid volgde die uitleg van Centraal Beheer en verwees de vordering van de klant ter waarde van 1.937 euro naar de prullenbak.

Kifid: Losschietende afvoer is geen leidingbreuk, noch plotseling defect

Centraal Beheer en de klant voerden een semantische discussie. Verzekerd is volgens artikel 8 van de polis water ‘dat plotseling en onvoorzien uit een leiding komt als gevolg van breuk, springen door vorst, verstopping of een plotseling optredend defect.’ De verzekeraar wees de schade af met de volgende melding: “In uw geval is er sprake van een afgeschoten afvoer en is er geen sprake van een breuk of een defect van de leiding. De afvoer is namelijk niet kapot. Om deze reden valt de gevolgschade door de afgeschoten afvoer niet onder de dekking van de verzekering en kan ik uw claim niet vergoeden.”

Definitie van breuk

De consument betoogde voor Kifid: “Een wasmachine maakt in een gesloten circuit onderdeel uit van een waterleiding. […] Wanneer de leiding, buis of slang defect raakt, komt het water niet op de plek waar het behoort te komen. Het water komt dan buiten het gesloten circuit van het leidingnetwerk […]. De leiding vertoont op dat moment een gebrek, een fout, ofwel de leiding is niet in orde (definitie van een defect). Doordat de afvoer van de leiding is geschoten, is de samenhang van de leiding verbroken (definitie van een breuk).”

Volgens de verzekerde werkte de leiding al sinds de verhuizing in 2011 zonder problemen. Dat de koppeling ineens midden in de nacht losschoot, toonde volgens hem aan dat er sprake is van een plotseling en onverwacht voorval.

Niet plotseling

Centraal Beheer verweerde zich schriftelijk voor het Kifid door opnieuw te stellen dat een losgeschoten koppelingsstuk geen leidingbreuk is, noch een plotseling defect. “Uiteraard is het wel dat het leidingnetwerk uiteindelijk verbroken is geraakt, maar daarvan was in dit geval pas sprake nadat de afvoerleiding was losgesloten. Consument stelt ten onrechte dat de afvoerleiding is losgeschoten doordat het leidingnetwerk verbroken was geraakt.”

De Geschillencommissie sloot zich daarbij aan en was van oordeel “dat gelet op de objectieve lezing van artikel 8 voldoende duidelijk is dat een verbroken leidingnetwerk als gevolg van een losgeschoten leiding van het koppelingsstuk, niet als een breuk zoals genoemd in artikel 8 kan worden beschouwd. Naar het oordeel van de Commissie dient er sprake te zijn van een daadwerkelijke breuk in de leiding zelf en niet enkel van losschieten.”

Jurisprudentie

Het argument dat het losschieten plotseling en onverwacht was, veegde Kifid ook van tafel. “Consument heeft ter onderbouwing van zijn stelling aangevoerd dat het leidingennetwerk van de wasmachine jarenlang zonder problemen heeft gefunctioneerd en dat de schade in de nacht is ontstaan. Deze argumenten zijn onvoldoende om te concluderen dat er sprake is van een plotseling optredend defect.” Kifid verwees hiervoor naar een zaak uit 2009 waarin een afvoerslang was losgeschoten van een verrijdbaar barmeubel.

De vordering van de klant werd afgewezen. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel