nieuws

Geen rechtsbijstand voor steeds oplaaiend, langlopend conflict met Univé

Schade 1363

Univé Rechtshulp heeft terecht geweigerd een klant bij te staan in een langlopend conflict met zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Univé Schade. Het conflict liep al sinds 2011, terwijl de rechtsbijstandverzekering pas in 2015 werd afgesloten. Volgens de Geschillencommissie van Kifid had de klant kunnen weten dat het geschil ‘opnieuw zou kunnen oplaaien’.

Geen rechtsbijstand voor steeds oplaaiend, langlopend conflict met Univé

De klant in kwestie heeft met zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Univé Schade een langlopend conflict over het percentage van arbeidsongeschiktheid. Ook is de klant ontevreden over de wijze van communicatie en bejegening door de verzekeraar. Het conflict loopt al sinds 2011.

Excuses voor ongepast gedrag

In 2015 sluit de klant een rechtsbijstandverzekering af, bij Univé Rechtshulp. De klant verzoekt vervolgens in juli 2016 om bijstand bij een conflict over zijn aov. Het gaat om hulp bij het verkrijgen van nadere informatie en het verkrijgen van ‘excuses voor ongepast gedrag’ in 2016. Univé Rechtshulp wijst dat verzoek af omdat de klant volgens de voorwaarden niet is verzekerd voor ‘conflicten waarvan hij op het moment dat hij de verzekering afsloot redelijkerwijs had kunnen beseffen dat deze zouden kunnen ontstaan’.

Nieuw of bestaand geschil

De klant zegt op zijn beurt dat het geschil uit 2016 een nieuw geschil is en géén bestaand geschil dat is terug te voeren tot 2011. Univé Rechtshulp stelt: “Vanaf het moment dat Consument arbeidsongeschikt raakte in 2011, deden zich diverse problemen voor. Het geschil in 2016 is een van de problemen die zich voordeden in het doorlopend conflict dat sinds 2011 bestaat. Het conflict is dus vóór de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering ontstaan.” Univé Rechtshulp voegt daaraan toe dat het conflict over communicatie en bejegening met Unive Schade los staat van de behandeling door de rechtsbijstanduitvoerder. “Consument is door de rechtsbijstanduitvoerder altijd fatsoenlijk en serieus behandeld.”

Oordeel Geschillencommissie

De Geschillencommissie geeft Univé Rechtshulp gelijk. “De Commissie stelt vast dat het conflict in feite al bestaat sinds 2011 en dus al aanwezig was ten tijde van het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering. Ook volgens Consument is sprake van een continu conflict. Hij heeft dit zowel in de schriftelijke procedure als ook ter zitting kenbaar gemaakt. Consument moest dus bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering redelijkerwijs beseffen dat het langlopende conflict met de verzekeraar (weer) zou kunnen oplaaien en dat hij daarvoor dan geen recht op rechtsbijstand zou hebben.” Nu sinds 2011 sprake is van een doorlopend conflict dat bij tijd en wijle oplaait en telkens voornamelijk is terug te leiden tot communicatie en bejegening, mocht Univé Rechtshulp de bijstand weigeren.

Reageer op dit artikel