nieuws

Reaal hoeft geen schade te vergoeden aan slachtoffers schietdrama Alphen

Schade 2453

Reaal heeft volgens de rechtbank Den Haag voldoende bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat Tristan van der V., de schutter in het Alphense winkelcentrum, in 2011 niet was meeverzekerd op de AVP van zijn ouders. Gedupeerden eisten een schadevergoeding van de verzekeraar, maar hebben hier geen recht op, stelt de rechter. Verklaringen van zijn ouders en hun tussenpersoon overtuigden de rechtbank ervan dat de polis geen dekking bood voor Tristan.

Reaal hoeft geen schade te vergoeden aan slachtoffers schietdrama Alphen

De rechtbank ging er deze zomer nog van uit dat Tristan van der V. wel meeverzekerd was op de aansprakelijkheidspolis van zijn ouders. Die polis liep bij Reaal. De verzekeraar kreeg wel de gelegenheid tegenbewijs te leveren. Reaal moest op zoek naar een polisblad van na 2005 en voor 2011 waarop stond dat de dekking gold voor een ‘gezin zonder kinderen’.

Geen nieuw polisblad

Van der V. schoot in april 2011 zes mensen en zichzelf dood in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Gedupeerden wilden zijn ouders aansprakelijk stellen voor hun toen thuiswonende zoon. De rechter oordeelde in juni van dit jaar al dat van aansprakelijkheid van de ouders geen sprake van was, waarna de gedupeerden zich richtten op Reaal.

Een nieuw polisblad heeft Reaal sindsdien niet kunnen vinden. Alleen de bij de rechter al bekende afschriften van oktober 2004 (met gezinsdekking) en oktober 2011 (zonder gezinsdekking, maar na het schietdrama) bleken voorhanden. Tristan ging in 2005 uit huis en sloot toen een eigen AVP af bij NN. Maar voor de rechter stond daarmee niet vast dat de AVP bij Reaal ook is aangepast. De gedupeerden beweerden bovendien dat het voor de hand lag dat de gezinsdekking zou zijn teruggebracht op de AVP van zijn ouders toen Tristan in 2006 weer bij hen kwam wonen.

Verklaring tussenpersoon

Bewijs is er nu wel in de vorm van nieuwe verklaringen die Reaal heeft aangedragen, aldus de rechter. In de zaak heeft de tussenpersoon van Tristans ouders een verklaring afgelegd. Hij stelt dat hij na overleg met de ouders bij AXA, de rechtsvoorganger van Reaal, heeft verzocht de dekking terug te brengen tot gezinsdekking zonder kinderen. “Het was de bedoeling dat er alleen dekking zou bestaan voor de aansprakelijkheid voor de ouders. Dit leverde enig premievoordeel op”, aldus de tussenpersoon.

Die vindt het wel vreemd dat er geen nieuw polisaanhangsel is uit die tijd. Geheel onverklaarbaar vindt hij dat echter niet, aangezien hij had gekozen voor jaarlijks prolongeren zonder nieuwe polisdocumenten. De tussenpersoon heeft het document zelf niet kunnen vinden en het zit ook niet in de administratie van de ouders.

Twee AVP’s zeer ongebruikelijk

Daarnaast heeft Reaal een schriftelijke verklaring van de ouders in het geding gebracht. Zij zeggen daarin onder andere dat de verzekeringssituatie niet veranderde nadat Tristan weer terugkeerde in het ouderlijk huis. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling hem weer mee te verzekeren op hun AVP.

De rechter noemt dit aannemelijk. “Daarbij acht de rechtbank van belang dat vaststaat dat Tristan zijn eigen verzekering bij Nationale-Nederlanden na terugkeer bij zijn ouders heeft aangehouden en het aanhouden van een tweede aansprakelijkheidsverzekering zeer ongebruikelijk is”, aldus het vonnis.

Geen dekking

Ook de verklaring van de tussenpersoon vindt de rechter overtuigend. “De rechtbank is dan ook van oordeel dat Reaal op basis van de door haar overgelegde schriftelijke verklaringen erin geslaagd is om het bewijsvermoeden dat Tristan in 2011 was meeverzekerd onder de AVP te ontzenuwen. Dit betekent dat in rechte is komen vast te staan dat de AVP geen dekking biedt voor schade die veroorzaakt is door het eigen onrechtmatig handelen van Tristan , zodat op Reaal geen verplichting rust de door de eisers geleden schade te vergoeden.”

Reageer op dit artikel