nieuws

Acture laat zich onderzoeken

Schade 1606

Acture laat zich onderzoeken

Acture, naar eigen zeggen de grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid in Nederland, heeft een extern onderzoeksbureau in de arm genomen dat het functioneren van het bedrijf onder de loep gaat nemen. Acture lag recentelijk zwaar onder vuur in consumentenprogramma Radar en op sociale media: medewerkers zouden werknemers die in de Ziektewet zitten, ‘onmenselijk’ behandelen.

Directeur Maudie Derks zegt dat Acture zich niet herkent in de geschetste werkwijze. De voorbeelden die werden genoemd, zijn volgens haar niet representatief voor de werkwijze. Het aantal klachten bedroeg vorig jaar 133 op een totaal van 70.000 ziekmeldingen (0,19%). “Maar elke klacht is er een teveel”, aldus Derks. “Reden voor ons om extern onderzoek te laten uitvoeren. Uiteraard staan we open voor aanbevelingen. Wij willen continu beter worden in wat we doen. Gedegen onderzoek zal ons daarbij hopelijk helpen.”

Supervisiecommissie

Voor het onderzoek worden verzekerden, medewerkers, bedrijfsartsen en HR-managers van klanten benaderd door onderzoeksbureau APE uit Den Haag. Dat is gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector. “APE gaat vaststellen of Acture-medewerkers zorgvuldig genoeg zijn in hun contacten met verzekerden. Ook zal APE het functioneren van bedrijfsartsen die betrokken zijn bij Acture en bestaande bezwaarprocedures tegen het licht houden.”
Een supervisiecommissie moet toezicht houden op de onderzoekers. Daarin zitten oud-Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris Henk van Hoof (VVD), hoogleraar beroepsziekten Monique Frings-Dresen en voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen. De resultaten worden naar verwachting nog voor de zomer bekendgemaakt.

Pleidooi voor toezichthouder

Derks pleitte eerder al voor een onafhankelijk toezichthouder op de uitvoering van de Ziektewet. “Nu ligt die rol nog bij het UWV, dat daarmee een dubbelrol heeft, aangezien het zelf ook uitvoerder is. Wij pleiten voor onafhankelijke derde die zowel bij de private partijen als het UWV toezicht houdt en waarop zieke werkwerknemers een beroep kunnen doen. Op die manier wordt ook de kwaliteit van de dienstverlening beter vergelijkbaar.”

Reageer op dit artikel