nieuws

Ontbreken alarmsysteem schuld van tussenpersoon én klant

Schade 3036

Ontbreken alarmsysteem schuld van tussenpersoon én klant

Het Rhoonse assurantiekantoor Vlasblom Visser moet ruim € 4.700 betalen aan een klant wiens BMW uit de 3 Serie werd gestolen en beschadigd teruggevonden. Het assurantiekantoor heeft volgens de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid verzuimd om de klant goed voor te verplichten over de clausule die een bepaald beveiligingssysteem verplicht stelde. Hierdoor ging de verzekeraar niet tot uitkering van de schade over. De klant had de polis echter zelf ook beter kunnen lezen meent de commissie en laat de andere helft van de schade bij hem liggen.

In september 2012 ruilt de klant zijn Opel Astra GTC 2.0 in voor een luxere wagen uit de BMW 3 Serie. Begin april 2013 meldt hij aan het assurantiekantoor dat hij zijn auto heeft ingeruild. Al aan het eind van die maand wordt de BMW gestolen en beschadigd teruggevonden. De expert constateert dat er ruim € 9.000 euro schade aan de wagen is en stelt gelijk vast dat er geen sprake was van een alarmsysteem in de zogeheten SCM alarmklasse 3. Een dergelijk systeem was wel verplicht gesteld in het clausuleblad bij de polis. De verzekeraar besluit hierop niet tot uitkering over te gaan.

De klant meent dat het assurantiekantoor moet opdraaien voor de schade omdat deze hem niet zou hebben geïnformeerd over het vereiste beveiligingssysteem. De tussenpersoon stelt echter dat dit wel is gebeurd en wijst op een telefoonnotitie van een gesprek met de klant waarin het alarmsysteem naar voren zou zijn gekomen.

Wat Kifid betreft is dit niet voldoende. “De Commissie overweegt dat een assurantietussenpersoon de verzekerde duidelijk dient uit te leggen wat de clausule inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer daaraan niet wordt voldaan. Dat geldt te meer, indien bij niet voldoen aan deze verplichting dekking kan worden onthouden. Tussenpersoon stelt zich op het standpunt dat hij Consument tijdens de contactmomenten in april 2013 in voldoende mate heeft geïnformeerd over de vereiste alarminstallatie en verwijst daarbij naar de telefoonnotities. Uit het door Tussenpersoon overgelegde stuk komt echter niet naar voren dat de medewerker Consument (expliciet) heeft gewezen op de beveiligingsmaatregelen. Hieruit kan enkel worden opgemaakt dat de medewerker de vragen van Consument met betrekking tot de te betalen premie heeft beantwoord. De Commissie is van oordeel dat het ervoor moet worden gehouden dat Tussenpersoon niet aan zijn zorgplicht jegens Consument heeft voldaan.”

Geringe inspanning
De assurantiekantoor wijst er volens de geschillencommissie echter terecht op dat de klant de plicht had om het verstrekte polisblad en het clausuleblad te bestuderen en op juistheid te controleren. “Voor zover Consument dit had gedaan, had hij met een geringe inspanning kunnen ontdekken dat de autoverzekering bij het ontbreken van de genoemde alarminstallatie in geval van diefstal geen dekking zou bieden.”

Reageer op dit artikel