nieuws

Delta Lloyd rotzooide met administratie, maar hoeft lijfrente niet dubbel uit te keren

Pensioen 2185

Een klant van Delta Lloyd gebruikte begin jaren negentig een gouden handdruk om bij de verzekeraar een stamrechtverzekering af te sluiten. Delta Lloyd zette de verzekering in 2009 per vergissing om in een pensioenverzekering. Vijf jaar later werd de fout ontdekt en de stamrechtverzekering weer hersteld. Administratief bleef echter ook de pensioenverzekering bestaan. De klant wilde daarom beide verzekeringen uitgekeerd krijgen, maar Delta Lloyd weigerde. Het Kifid stelde de verzekeraar in het gelijk.

Delta Lloyd rotzooide met administratie, maar hoeft lijfrente niet dubbel uit te keren

In september 1993 stortte de klant 50.000 gulden op de stamrechtverzekering. Delta Lloyd spiegelde hem destijds een uitkering voor van bijna 332.000 gulden in 2017. Omgerekend ruim 150.000 euro. In 2009 wordt de polis abusievelijk om gezet in een pensioenverzekering. Delta Lloyd schrijft dat in de pensioenverzekering de waarde is opgenomen van de vervallen stamrechtverzekering. Vijf jaar later ontdekt Delta Lloyd dat ze een fout hebben gemaakt. De verzekering had nooit omgezet mogen worden.

Dubbele waardeoverzichten

De stamrechtverzekering wordt in 2014 hersteld alsof er nooit een pensioenverzekering heeft bestaan. Slordig, maar de fout lijkt zo hersteld. Lijkt, want de foute pensioenverzekering wordt administratief niet door Delta Lloyd verwijderd. De klant krijgt vanaf 2014 dubbele waardeoverzichten van de verzekeraar. Een van de stamrechtverzekering, en een van de pensioenverzekering. De waarde van de twee polissen is gelijk.

Expiratiebrieven

In 2016 krijgt de klant twee expiratiebrieven. Volgens een schrijven van juli 2016 zou de pensioenverzekering op 1 februari 2017 tot uitkering komen. In november van dat jaar volgt een tweede expiratiebrief waarin Delta Lloyd aangeeft dat de stamrechtverzekering op 28 februari 2017 gaat uitkeren. De verzekeraar keert uiteindelijk alleen de stamrechtverzekering uit. Een bedrag van ongeveer 62.000 euro.

Tussenpersoon

De consument is het daar niet mee eens en heeft bij Kifid geprobeerd Delta Lloyd ook te bewegen tot uitkering van de pensioenverzekering. Volgens de klant heeft hij mogen vertrouwen op twee uitkeringen omdat hij geruime tijd ook dubbele waardeoverzichten gekregen heeft. Via zijn tussenpersoon zou de verzekeraar bovendien bevestigd hebben dat beide verzekeringen tot uitbetaling zouden komen.

Eindbedrag

Het feit dat de twee uitkeringen samen nog niet optellen tot het in 1993 geprognosticeerde eindbedrag, maakt volgens de klant dat hij niet had kunnen vermoeden dat er een fout gemaakt was. Op het moment dat zaak voor de Geschillencommissie kwam, was de pensioenverzekering volgens de klant nog steeds zichtbaar op zijn persoonlijke online klantpagina van de verzekeraar.

Onzorgvuldig

Kifid bevestigt dat Delta Lloyd onzorgvuldig heeft gehandeld. “De informatie die Verzekeraar aan Consument heeft verstrekt is dus onjuist en Verzekeraar heeft bij Consument ten onrechte de indruk gewekt dat hij recht had op een uitkering onder de Pensioenverzekering”, schrijft de Geschillencommissie in de uitspraak. “Maar dit betekent niet dat Consument daadwerkelijk aanspraak kan maken op een uitkering onder de niet bestaande Pensioenverzekering”, vervolgt de commissie. “Consument mocht er in de gegeven omstandigheden niet op vertrouwen dat hij naast de uitkering onder de Stamrechtverzekering een uitkering onder de Pensioenverzekering zou ontvangen. Consument had met Verzekeraar één overeenkomst gesloten voor de belegging van de gouden handdruk en niet twee.”

E-mail aan tussenpersoon

Delta Lloyd kon een e-mail overleggen die het stuurde aan de tussenpersoon van de klant, waarin de verzekeraar schrijft dat de pensioenverzekering per vergissing is opgemaakt. Daarmee had Delta Lloyd voldoende aangetoond dat ook de tussenpersoon over de juiste informatie beschikte omtrent de twee verzekeringen. De vordering van de klant werd afgewezen. De uitspraak is niet bindend.

Reageer op dit artikel