nieuws

Kamervragen over Kifid-uitspraak AOW-gat

Pensioen

Kamervragen over Kifid-uitspraak AOW-gat

De Kifid-uitspraak dat arbeidsongeschiktheidsverzekeraars niet hoeven op te draaien voor het AOW-gat van arbeidsongeschikte verzekerden, heeft geleid tot Kamervragen van Paul Ulenbelt (SP) aan staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Het Kifid vroeg deze week aandacht voor de uitspraak, omdat hij de maatschappelijke implicatie heeft dat arbeidsongeschikte mensen zich niet kunnen (bij)verzekeren voor het AOW-gat.

Ulenbelt wil nu van Jetta Klijnsma weten of zij bekend is met dit probleem. “Bent u bekend met de gevolgen voor deze groep verzekerden die een teruggang van honderden euro’s per maand krijgen in de periode tussen hun 65e levensjaar en de ingangsdatum van de AOW waarbij de totale terugval in inkomen op kan lopen tot € 10.000 en meer? Zo ja, wat is hierop uw reactie? Zo nee, bent u bereid deze gevolgen te onderzoeken?” Ook wil hij weten of deze groep in aanmerking kan komen voor compensatie? “Zo ja, welke acties gaat u hiervoor ondernemen? Zo nee, waarom niet?”

Reageer op dit artikel