Digitalisering van klantcontact?
Klant voelt zich nauwelijks centraal staan