nieuws

Kifid: Gepikeerde intermediair handelde uiterst onprofessioneel en adviseuronwaardig

Financiële planning 4585

Een hypotheekadviseur uit Maarn heeft een behoorlijke veeg uit de pan gekregen van de Geschillencommissie. Hoewel zijn adviesdiensten niet onbehoorlijk waren, was zijn reactie op een geïrriteerde klant die korting wilde volgens Kifid ‘uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig.’ De klant betaalde aanvankelijk niet toen de korting geweigerd werd, waarop de tussenpersoon de factuur verhoogde en aanmaningskosten in rekening bracht.

Kifid: Gepikeerde intermediair handelde uiterst onprofessioneel en adviseuronwaardig

De klant komt eind januari dit jaar bij de adviseur om een hypotheek te verzorgen voor de aankoop van een woning in mei. Op 4 maart heeft de tussenpersoon zijn adviesrapport opgesteld. Een maand later stuurt hij het document Hypotheek Uitgangspunten van BLG Wonen aan de consument. Die neemt een dag later contact op, omdat de hypotheekrente bij BLG Wonen inmiddels is gedaald. De adviseur vraagt daarom het document opnieuw op bij de aanbieder.

Computerstoring

BLG stuurt de nieuwe Uitgangspunten op 11 april naar de hypotheekadviseur. Die stuurt het op zijn beurt pas op 23 april door naar de consument met het verzoek om het document uiterlijk een dag later ondertekend te retourneren. De vertraging had volgens hem te maken met een computerstoring. De consument laat weten niet in staat zijn om een dag later al te tekenen, maar geeft aan dat wel uiterlijk 30 april te kunnen doen.

Noch van jullie, noch van de notaris mocht ik vernemen dat mijn factuur niet is betaald. Ik vind dat ronduit schandalig!

Weer een rentedaling

De adviseur laat de klant daarop weten dat de termijn met 14 dagen is verlengd. In de tussentijd verlaagt BLG de hypotheekrente opnieuw. De klant wijst de adviseur op de daling, die wederom bij de hypotheekverstrekker moet aankloppen voor een nieuw document. De consument ondertekent die op 6 mei.

De offerte laat vervolgens enige tijd op zich wachten en de adviseur beantwoordt een mail daarover niet. Als de klant laat weten dat de notaris de offerte uiterlijk 22 mei in bezit wil hebben, reageert de adviseur wel. Hij zegt toe dat de offerte op 23 mei bij de notaris zal zijn. Op tijd voor de transportdatum 29 mei. De notaris krijgt de offerte uiteindelijk 24 mei binnen.

Honorarium

De klant is na het proces niet te spreken over de hypotheekadviseur. Hij mailt: “Van de notaris hebben wij een concept-nota ontvangen, waarin ook jouw honorarium is opgenomen. Hierbij wordt een bedrag ad EUR 2.500,- vermeld. Gezien i) de timing en doorlooptijd van het proces ii) de mate waarin jij ons ontzorgd hebt en iii) de pro-actieve houding omtrent het nemen van acties vanuit ons werd geïnitieerd, zijn wij zeer verbaasd dat er een bedrag ad EUR 2.500,- in rekening is gebracht. Graag verwacht ik van jouw zijde een voorstel voor een aangepast honorarium die wel in lijn ligt met de geleverde prestatie.”

‘Veel succes’

De hypotheekadviseur mailt terug: “Dank voor je aanbod, maar we zijn vooraf een bedrag overeengekomen van € 2.500. Inmiddels heb ik wel meer dan 30 uur, à € 125 p.u., aan de aanvraag gewerkt en blijkt ons overeengekomen honorarium te laag te zijn. Dat komt vooral omdat ik de aanvraag tot drie maal toe heb ingediend. Hoewel ik dat niet had voorzien, wil ik desondanks het bedrag niet verhogen. Ik ben dat nu eenmaal aan mijn cliënten verplicht. Het is niet anders. Wat mij betreft is het goed zo en wens ik jullie veel succes met jullie nieuwe huis.”

Op 5 juni komt de adviseur erachter dat zijn factuur niet is betaald. Hij mailt de klant: “Noch van jullie, noch van de notaris mocht ik vernemen dat mijn factuur niet is betaald. Ik vind dat ronduit schandalig! Maar nu niemand zich aan de afspraken houdt, hoef ik dat ook niet te doen. Om ruis te voorkomen: ik verzoek jullie nadrukkelijk mijn factuur alsnog binnen 24 uur te voldoen. Zo niet, dan vervalt de korting! Let op! De betalingstermijn is reeds verstreken.”

Verhoging en aanmaning

De factuur wordt niet binnen 24 uur betaald en de hypotheekadviseur stuurt daarop een rekening van 3.969 euro, inclusief urenspecificatie. De consument betaalt een dag later alsnog de oorspronkelijke nota van 2.500 euro. Daar laat de adviseur het echter niet bij zitten. Per mail informeert hij de klant dat er nog een bedrag van 1.469 euro openstaat. Een week later verhoogt hij dat bedrag nog een keer met 220 euro aanmaningskosten. De klant stapt naar Kifid en eist 1.250 euro advieskosten terug.

Niet juridisch verwijtbaar

Kifid stelt dat van een redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij de klant regelmatig op de hoogte houdt van de stand van zaken en informatieverzoeken van de bank in korte tijd voorlegt. Die verplichtingen zijn volgens Kifid niet geschonden. “Dat Consument daarbij het gevoel gekregen heeft dat Adviseur onvoldoende voortvarend handelde en zelf actief regie heeft meegevoerd, betekent niet dat Adviseur juridisch verwijtbaar gehandeld heeft.”

Uiterst onprofessioneel

De factuur van 2.500 euro blijft daarom gewoon staan. “Dat Adviseur later zijn tarief verhoogd heeft op basis van een urenspecificatie en vervolgens voor dat hogere tarief ook aanmaningskosten in rekening heeft willen brengen, acht de Commissie uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Dit maakt echter niet dat de vordering [van consument] kan worden toegewezen.” De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel