Met platform 'Podium' hebben adviseurs meer tijd voor advies

Met platform 'Podium' hebben adviseurs meer tijd voor advies
Louis Riegman, Winanda van den Boom en Jaap de Louw vertellen hier over de toekomstplannen met Podium.

We leven in roerige tijden, waardoor de waarde van professioneel advies belangrijker is dan ooit. Daarom zet Avéro Achmea er vol op in om de samenwerking met de intermediairs te optimaliseren. Ze ontwikkelden al eerder samenwerkingsplatform 'Podium', en breiden dit nu snel uit. Hierbij staat co-creatie met adviseurs centraal. Directeur Jaap de Louw, productmanager Intermediaire bediening, Winanda van den Boom en implementatiemanager Podium, Louis Riegman, vertellen over de toekomstplannen.

In tijden van spanningen en toegenomen risico’s, maakt een goede adviseur het verschil voor ondernemers. Onze innovaties zijn erop gespitst om de samenwerking met adviseurs sneller en makkelijker te maken. Een echte efficiencyslag, en dat betaalt zich voor de adviseur uit in meer tijd voor de klant; meer tijd voor het advies. De uitbreiding van ‘Podium’ draagt hier absoluut aan bij. Waar we vroeger op gebied van digitalisering niet vooropliepen, maken we nu een flinke inhaalslag en zijn we op sommige fronten zelfs koploper”, aldus een trotse Jaap de Louw.

Klankbordgroep

Louis Riegman: “We hebben het eerste product in Podium, AOV, ontwikkeld in samenspraak met adviseurs in een klankbordgroep. Na het inventariseren van de wensen en behoeften zijn we gaan bouwen. Tussendoor hebben we continu de adviseurs geraadpleegd, zodat we met hun input konden doorontwikkelen. Voor AOV moeten we nog enkele laatste functionaliteiten toevoegen en dan zijn we klaar voor livegang, zodat we een adviseur optimaal kunnen bedienen. Deze maand realiseren we onder meer ADN (digitale data-uitwisseling), Aplaza (digitale documentuitwisseling) en het digitaal kunnen muteren van AOV in Podium.”

We hebben de ambitie om dé digitale intermediairverzekeraar te worden”

Realtime offertes

Ook de co-creatie met de klankbordgroep voor de BedrijfsActiefPolis Agrarisch is in volle gang. “Ook hier doorlopen we hetzelfde proces. Na het brainstormen met de klankbordgroep is het tijd om ervaringen op te doen en kennis te maken met de applicatie. Vervolgens delen ze hun bevindingen met ons en nemen we de input mee. Uiteindelijk zullen we op deze wijze proposities ontwikkelen die actueel zijn en bijdragen aan de verwachtingen van de markt.” Op Podium vragen adviseurs realtime offertes aan en kunnen ze direct drie verschillende premieberekeningen offreren. Zijn er vragen? Dan is het mogelijk om met een medewerker van Avéro Achmea te sparren; telefonisch of via co-browsing. En dankzij notificaties en track-en-trace, heeft de adviseur direct inzicht in de status van een verzekeringsaanvraag.

Agrokantoren

Winanda van den Boom vult aan: “Begin november zijn we gestart met een praktische validatie van de propositie BedrijfActiefPolis Agrarisch op ons Podium, door een tiental Agrarische partnerkantoren te raadplegen. Deze nieuwe propositie bevat maar liefst 24 producten. Nadat deze intermediairs in nauw contact met Avéro Achmea het offerte- en aanvraagproces doorlopen, stellen we de propositie in Q1 van 2023 ter beschikking aan de Agrokantoren. En dat is nog maar het begin! Want hierna volgen ook de overige schade- en inkomensproducten. We kijken naar hoe we de bestaande fundering kunnen hergebruiken, zodat we de digitalisatie versneld kunnen doorzetten. De komende twee jaar komen onder andere de BedrijfActiefPolis MKB met 30 producten en de Verzuimverzekering op Podium. Daarna volgt alleen nog een nieuwe propositie voor WIA en WGA. Eind 2025 hebben we bijna alle producten in ons systeem.

Digitale kennisbank

“Voor de BedrijfActiefPolis wordt Podium verrijkt met BREIN, onze digitale kennisbank voor de intermediair. De intermediair krijgt eenvoudig rechtstreeks toegang tot BREIN via Podium. Hier wordt relevante verzekeringscontent over  onze producten geplaatst en vindt de intermediair antwoorden op veelgestelde vragen. Deze kennisbank wordt continu geoptimaliseerd en uitgebreid aan de hand van een feedbackknop door de adviseurs. Op termijn willen we BREIN beschikbaar stellen voor alle proposities”, aldus Louis Riegman.

De kennisbank wordt continu geoptimaliseerd en uitgebreid aan de hand van een feedbackknop”

Persoonlijke touch

Jaap de Louw: "We hebben de ambitie om dé persoonlijke verzekeringspartner van intermediairs te worden, met een goede digitale ondersteuning en met behoud van onze persoonlijke touch. Als straks Podium volledig live staat en alle kanalen digitaal ontsloten zijn, dan heeft dit een onvoorstelbare meerwaarde voor de intermediair. Voor de AOV is het nu al één congruente lijn, maar uiteindelijk moet dit voor al onze producten gelden. We hebben fors geïnvesteerd in onze mensen, waarbij we een gezonde mix tot ons personeelsbestand mogen rekenen. Er is een hoge mate van betrokkenheid en samenwerking tussen IT en de business. We zijn een lerende organisatie, waarbij we investeren in een solide basis, voordat we kunnen voortborduren op wat we al hebben. Avéro Achmea maakt op alle roadmaps een flinke sprong naar voren; wij zijn nu aan zet om de digitale verbeteringslag te maken.”

Dit artikel is gesponsord door Avéro Achmea

Dit is een partnerbericht van Avéro Achmea / bekijk het partnerdossier.