nieuws

Kifid buigt zich niet over klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedures

Financiële planning 788

De geschillencommissie van Kifid heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij die niet inhoudelijk kan behandelen. Beide klachtzaken zijn in een lopende collectieve procedure als voorbeeldzaak gebruikt, waarmee ze onderdeel zijn geworden van een collectieve procedure bij de rechtbank.

Kifid buigt zich niet over klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedures

In het reglement van Kifid is staat dat geen klachten die onder de rechter zijn in behandeling worden genomen. Kifid is namelijk bedoeld om consumenten met een financiële klacht een alternatief te bieden voor de rechter. Ook als een consument zelf geen procespartij is, buigt Kifid zich niet over de kwestie.

Waerdye-levensverzekering

Twee consumenten hebben ieder afzonderlijk bij Kifid een klacht ingediend over hun Waerdye-levensverzekering van ASR. Tijdens de klachtprocedure is gebleken dat beide beleggingsverzekeringen als voorbeeld zijn gebruikt in een door de Consumentenbond opgestarte collectieve procedure tegen de verzekeraar.

Processtukken

Met instemming van deze consumenten zijn van beide beleggingsverzekeringen de offertes en de polissen ingediend als processtukken bij de Rechtbank Midden-Nederland. Daarmee zijn de afzonderlijke klachten onderdeel geworden van een collectieve procedure bij de rechter, concludeert de geschillencommissie in de vandaag gepubliceerde uitspraken.

Beleggingsverzekering

In beide klachtzaken geldt dat de consument een geschil heeft met de verzekeraar over zijn beleggingsverzekering waarover de rechter oordeelt. Een uitspraak in een collectieve procedure geeft ook richting aan de individuele zaken die in die collectieve procedure worden genoemd. De rechter bepaalt zijn oordeel in de collectieve procedure immers mede bepalen aan de hand van de beleggingsverzekeringen van deze consument. Daarmee geeft de rechter een oordeel over de Waerdye-levensverzekeringen van beide consumenten.

Uitspraak

Wanneer een klager zich definitief en onvoorwaardelijk heeft teruggetrokken uit een collectieve procedure vóórdat de rechtbank inhoudelijk uitspraak heeft gedaan, dan kan Kifid de klacht behandelen. Wel moet dan aan de overige voorwaarden zijn voldaan die van toepassing zijn voor het indienen van een klacht.

Beide uitspraken GC 2019-866 en GC 2019-867 van consumenten tegen ASR zijn bindend. De uitspraken zijn in lijn met eerdere uitspraken van de Geschillencommissie over klachten, waarvan tijdens de klachtprocedure bleek dat ze deel uitmaakten van een collectieve procedure.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel