nieuws

Kifid zet ASR opnieuw aan het rekenen aan woekerpolis uit 1991

Financiële planning 3264

ASR moet de eindwaarde van een Waerdye-levensverzekering die op 1 september 2019 afliep opnieuw berekenen. De verzekeraar mag alleen de fondsbeheerkosten en de afgesproken kosten in rekening brengen. Daaronder valt niet de post ‘kosten bemiddeling verzekeringsadviseur’. Dat oordeelt de Geschillencommissie van Kifid in een nieuwe woekerpolisuitspraak.

Kifid zet ASR opnieuw aan het rekenen aan woekerpolis uit 1991

De ASR-klant sloot zijn beleggingsverzekering in 1991 en koppelde die aan zijn hypotheek van 110.000 gulden (bijna 50.000 euro). De consument constateert dat 40 procent van zijn inleg is opgegaan aan kosten. Het verwachte rendement wordt niet gehaald.

‘Niet realistisch’

Hij eist daarom een schadevergoeding van 60.000 euro. Dat bedrag noemt hij overigens zelf “misschien niet realistisch”. “Maar,” stelt hij, “het is toch niet meer dan billijk dat Verzekeraar hem net zo compenseert als klanten waarmee zij (geheime) schikkingen heeft getroffen die veel hoger zijn dan zij op basis van de compensatieregeling hebben ontvangen.”

Meer dan informatieplicht

Ook Kifid gaat die schadevergoeding te ver. De Geschillencommissie bepaalt wel dat ASR de eindwaarde van de polis opnieuw moet berekenen. In 1991 bestond er nog geen informatieplicht over de fondsbeheerkosten. Ook hoefden verzekeraars destijds aan klanten met een beleggingsverzekering nog niet uit te leggen wat het effect kon zijn van de in rekening gebrachte kosten op het eindkapitaal. Maar, stelt de commissie, deze klacht laat zich niet oplossen door alleen te kijken naar de informatieplicht.

De commissie acht het ook van belang te onderzoeken wat klant en verzekeraar over het in rekening brengen van kosten zijn overeengekomen. Volgens de productdocumentatie bestond de premie van de Waerdye-polis uit drie delen. Dat waren een premiedeel voor opbouw uitkering bij leven, een premiedeel voor eventuele uitkering bij overlijden en een premiedeel voor kosten van de verzekeraar.

Niet genoemde kostensoort

Er wordt in de voorwaarden alleen gesproken over kosten voor fondsbeheer en administratie. “Van Consument hoefde redelijkerwijs niet verwacht te worden dat hij, naast de wel genoemde kosten ook nog met een niet genoemde kostensoort rekening moest houden”, oordeelt de Geschillencommissie.

Nieuwe berekening

Die kosten zijn ten onrechte in rekening gebracht. Daarbij gaat het in ieder geval om de ‘kosten bemiddeling verzekeringsadviseur’ zoals vermeld op de verstrekte waardeoverzichten. Deze kosten zijn in de productdocumentatie niet te vinden. Evenmin is gebleken dat de consument met deze kosten heeft ingestemd. ASR krijgt van Kifid vier weken de tijd om een nieuwe berekening te maken van de eindwaarde van de polis.

De verzekerde diende al in 2016 een klacht in bij Kifid over de polis. Die hield de zaak een tijdje aan omdat eerst uitspraak is gedaan in een vijftal richtinggevende zaken over beleggingsverzekeringen.

Reageer op dit artikel