nieuws

Kifid: adviseur moet klant expliciet wijzen op premiedaling ORV

Financiële planning 10533 PA

Financieel adviseurs zijn verplicht consumenten er expliciet op te wijzen wanneer sprake is van premiedalingen in de levensverzekeringsmarkt. Doen zij dat niet, dan lopen ze het risico de schade te moeten vergoeden. Dit blijkt uit twee uitspraken die Kifid vandaag heeft gepubliceerd.

Kifid: adviseur moet klant expliciet wijzen op premiedaling ORV

Beide adviseurs zijn tekort geschoten in hun beperkte zorgplicht. Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet de consument aantonen dat daadwerkelijk schade is geleden. In de ene zaak slaagt de consument daar niet in. In de andere zaak heeft de consument daadwerkelijk een nieuwe ORV afgesloten tegen een aanzienlijk lagere premie. De financieel adviseur moet aan deze consument de gemiste premiebesparing van naar schatting ruim € 900 vergoeden.

Gemiste premiebesparing

De ene zaak betreft een ORV die in april 2011 is afgesloten via De Hypotheker Emmeloord. De verzekerde uitkering is 75.000 euro tegen een maandelijkse premie van 26,54 euro. De andere ORV is in december 2009 afgesloten via Vlieg Advies Groep. De verzekerde uitkering is 295.000 euro tegen een premie van 91,45 euro per maand. Beide consumenten beklagen zich in het najaar van 2018 bij hun financieel adviseur. Zij stellen hen aansprakelijk voor de gemiste premiebesparing, omdat deze adviseurs hen niet tijdig hebben geïnformeerd over de sterke premieverlagingen van ORV’s. Volgens de financieel adviseurs zijn zij noch wettelijk noch contractueel verplicht om hun klanten te wijzen op premiewijzigingen bij een nieuwe ORV in het algemeen, nu de premie van de betreffende ORV niet verandert.

Periodieke aandacht

De geschillencommissie van Kifid denkt daar anders over. “Een consument mag van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur verwachten dat deze de belangen van de verzekeringnemers in het oog houdt. Dat brengt mee dat de verzekeringsadviseur verplicht is om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in portefeuille heeft”, aldus de commissie.
Die verplichting is beperkt en beide adviseurs menen dat zij aan die beperkte zorgplicht hebben voldaan door hun klanten bijvoorbeeld algemene mailings te sturen, door de verschillende contactmomenten die er zijn geweest, de uitnodigingen die zijn gestuurd voor een evaluatie van de klantsituatie of wanneer met hen is gesproken over de bestaande hypotheek.

Actieve houding

Voor de geschillencommissie is hiermee echter niet voldaan aan de beperkte zorgplicht. “Vanwege de ontwikkelingen in de levensverzekeringsmarkt mogen consumenten van hun adviseur een meer actieve houding verwachten. De adviseurs hadden deze consumenten expliciet moeten wijzen op de premieverlagingen van ORV’s in het algemeen. En ook de Wet op het financiële toezicht (Wft) verplicht financiële dienstverleners consumenten gedurende de looptijd van een overeenkomst te informeren. Immers, voor een adequate beoordeling van een ORV speelt niet alleen de premie een rol, maar ook de premieontwikkelingen van ORV’s in het algemeen. Voor zover informatie over deze ontwikkelingen vervolgens leidt tot een adviesgesprek, is het redelijk dat de financieel adviseur voor zo’n gesprek advieskosten in rekening brengt.”

Schade aantonen

Wanneer adviseurs de zorgplicht hebben geschonden, kunnen consumenten in aanmerking komen voor een schadevergoeding wanneer zij kunnen aantonen dat ze schade hebben geleden. De klant van Vlieg slaagt daar wel in, omdat deze een nieuwe ORV heeft afgesloten tegen een lagere premie zodra deze wist dat sprake was van premiedalingen. De klant van De Hypotheker slaagde daar niet in, omdat deze geen enkele actief heeft ondernomen om de verzekering aangepast te krijgen of om een nieuwe af te sluiten. Daardoor hoeft De Hypotheker de schade niet te vergoeden. De uitspraak GC tegen De Hypotheker Emmeloord is bindend, die tegen Vlieg is niet-bindend.

Honderd klachten

Afgelopen jaar kreeg Kifid bijna honderd klachten van consumenten over hun overlijdensrisicoverzekering (ORV), die was afgesloten door tussenkomst van een financieel adviseur. Veel klachten zijn nog in behandeling.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel