nieuws

SNS Bank adviseert onzorgvuldig over eindkapitaal, schade € 22.000

Financiële planning 2011

Voor schending van de advieszorgplicht moet SNS Bank een trouwe klant ruim € 22.000 schade vergoeden. Bij het omzetten van zijn spaarhypotheek in een product met een beleggingscomponent waarschuwde de adviseur niet voor de gevolgen voor het eindkapitaal. Dat komt SNS op een veroordeling door de Geschillencommissie van Kifid te staan.

SNS Bank adviseert onzorgvuldig over eindkapitaal, schade € 22.000

De klant in deze Kifid-klacht heeft sinds 1989 een SNS spaarhypotheek, een verzekering die gekoppeld is aan zijn hypotheek. De verzekering heeft een looptijd van 30 jaar en zou begin dit jaar (of eerder bij overlijden) € 47.472 opleveren.

Spaarsaldo beleggen

Eind 1998 stuurt SNS Bank de man een brief met de mogelijkheid om de spaarhypotheek om te zetten in een SNS Spaarhypotheek Plus. Een half jaar later vindt daar een gesprek over plaats. De SNS-adviseur adviseert  een deel van het spaarsaldo te beleggen om op termijn een hoger rendement te halen. De consument vult daarop twee weken later het beleggingsformulier in en kruist daarop aan dat het hele saldo moet worden belegd.

Geen garantie

Vijf jaar later neemt de man contact op met zijn adviseur. Hij ontdekt op zijn jaaropgave dat er een belegd vermogen staat en dat zijn eindkapitaal niet gegarandeerd is. SNS antwoordt daarop dat dat klopt en dat je bij een spaarhypotheek ook kunt beleggen. In een mail na nieuwe vragen in 2006 schrijft SNS dat de waarde bij leven op de einddatum € 47.472 is.

Uiteindelijk krijgt de man dit voorjaar ruim € 25.000 uitgekeerd uit de SNS Spaarhypotheek Plus. Hij wil dat de adviseur het verschil à € 22.312,33 bijlegt. Als SNS dat weigert, weet hij de weg naar Kifid te vinden.

Zorgplichtschending

De Geschillencommissie geeft de man gelijk. SNS heeft zijn klant onvoldoende geadviseerd. Uit de brief uit 1998 en de bijbehorende brochure blijkt volgens de commissie niet (expliciet) dat het gegarandeerde eindkapitaal komt te vervallen als de man ervoor kiest een deel van het spaarsaldo en toekomstige premies te gaan beleggen. De man kiest er zelfs voor het volledige spaarsaldo te beleggen. Dat had voor SNS aanleiding moeten zijn om zich ervan te vergewissen of de consument de gevolgen en risico’s van die keuze kon overzien. “Door dit na te laten heeft Adviseur niet voldaan aan de op hem rustende zorgplicht.”

Hersteladvies

De correspondentie uit 2004, waarin SNS meldt dat het eindkapitaal inderdaad niet gegarandeerd is, maakt dat oordeel niet anders. De adviseur had moeten informeren naar de oorsprong van de vraag van de man en op eigen initiatief, als daartoe aanleiding was, een hersteladvies moeten verstrekken, vindt Kifid. Dat in latere polisaanhangsels stond dat niet meer dan het spaar- en beleggingssaldo op de einddatum zou worden uitgekeerd, helpt SNS evenmin. Daarvoor was de informatie uit 2006 over het eindkapitaal te stellig.

De schade van de zorgplichtschending is volgens de Geschillencommissie gelijk aan het verschil tussen verzekerd kapitaal en het uitgekeerde bedrag. SNS Bank moet de volledige schade van ruim € 22.000 vergoeden. De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel