nieuws

Woningkoper in paniek betaalt dubbele advieskosten zelf

Financiële planning 3876

Een consument die eind 2017 de tijd zag dringen om zijn hypotheek rond te krijgen, wendde zich zelfstandig tot de Rabobank als back-upplan. Uiteindelijk bleek het aanbod van zijn Rotterdamse adviseur toch beter en bovendien binnen de deadline afgerond. Omdat de klant vond dat zijn hypotheekadviseur had laten doorschemeren de hypotheek niet op tijd rond te zullen krijgen, wilde hij de kosten van zijn back-upplan alsnog van hem vergoed krijgen. Van Kifid mocht de adviseur zijn portemonnee op zak houden.

Woningkoper in paniek betaalt dubbele advieskosten zelf

De consument had begin november 2017 contact gezocht met de adviseur voor de financiering van 475.000 euro. Half november ging de adviseur aan de slag nadat de klant van de gemeente antwoord had ontvangen over het bestemmingsplan van de aan te kopen grond. Vanwege fiscale wijzigingen diende de hypotheek voor 1 januari gepasseerd te zijn. Op 30 november mailt de adviseur dat hij een aanvraag verstuurd heeft naar geldverstrekkers SKP, Delta Lloyd en Attens.

Deadline

Omdat de consument van meerdere vennootschappen jaarrekeningen moest versturen, meldde de adviseur al dat het geen standaardaanvraag was. In een mail aan de klant op 1 december gaf hij aan dat 11 december een harde deadline is waarop het dossier compleet moet zijn. Als een geldverstrekker daarna aanvullende documenten zou vragen, zou dat al problemen op kunnen leveren. De adviseur vraagt daarom ook medewerking aan een noodscenario.

Mail aan klant

De adviseur mailt: “Het zal dus best spannend worden. Jullie moeten dit jaar een hypotheek hebben om gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht. Nu lijkt het mij zo dat de laatste paar weken van het jaar zich over het algemeen niet lenen voor spanning. Hebben jullie al aan een noodscenario gedacht?

Voor alle zekerheid stel ik een noodoplossing voor zodat jullie die achter de hand hebben: de overdracht laten plaatsvinden waarbij er een lening (eigenwoninglening) wordt afgesloten bij moeder. Dan hebben jullie aan de fiscale eis voldaan dat jullie een eigenwoningschuld hebben op 31-12-2017. In 2018 wordt dan lening overgesloten middels een nieuwe financiering.

Let op: er gelden wel fiscale eisen met betrekking tot waar de lening aan moet voldoen. Hierin zou ik jullie natuurlijk van info kunnen voorzien. Ik hoop dat dit allemaal niet nodig is maar het zou jullie wel helpen als jullie deze optie als noodvoorziening achter de hand hebben.”

Rabobank

Zonder overleg met de adviseur wendt de consument zich op de 6 december tot de Rabobank. Daar geeft hij akkoord voor een traject ter waarde van 1.750 euro. Hij maakt uiteindelijk geen gebruik van hun aanbod, binnen de gestelde termijn sluit hij via de adviseur een hypotheek bij Attens.

Bij Kifid eist de consument de 1.750 euro terug van de adviseur. Zijn klacht was dat de adviseur zou hebben aangegeven dat hij de hypotheek niet op tijd rond zou krijgen. Bovendien had hij vier weken had gewacht tot er een adviesrapport lag en de aanvragen waren verstuurd. De klant vond het daarom niet zijn schuld dat hijzelf een noodplan maakte via de Rabobank.

Stress

De geschillencommissie gaf de man geen gelijk. De aanvraag kon pas worden ingediend nadat de vragen over het bestemmingsplan waren beantwoord. De periode van twee weken kan volgens Kifid niet als onnodig vertragend handelen worden gezien. De adviseur had bovendien de plicht om de consument te wijzen op het risico dat een en ander niet op tijd afgerond zou worden. Kifid schrijft: “Dat Consument door deze mededelingen onder stress is komen staan, is hoogst onfortuinlijk, maar is geen omstandigheid die maakt dat Adviseur schadeplichtig jegens hem is geworden.” De vordering is afgewezen in een bindende uitspraak.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel