nieuws

ABN Amro moet rente op lening met terugwerkende kracht verlagen

Financiële planning 2420

ABN Amro moet een man een vergoeding betalen van € 1.000 voor het berekenen van een te hoge rente op een geldlening, waaraan een hypotheekrecht is gekoppeld. Bovendien moet de bank met terugwerkende kracht een lagere rente berekenen. De geschillencommissie van Kifid heeft dat bepaald.

ABN Amro moet rente op lening met terugwerkende kracht verlagen

De man stapte naar de commissie omdat hij vindt dat de bank een te hoge rente in rekening brengt voor het Flexibel Hypotheek Krediet. Bij aanvang van het Flexibel Hypotheek Krediet in 2011 kreeg hij een rentevoordeel van 2 procentpunten ten opzichte van het product Flexibel Krediet vanwege de extra (hypothecaire) zekerheidsdekking.

Rente corrigeren

ABN Amro hield op een gegeven moment op met het aanbieden van nieuwe Flexibel Hypotheek Kredieten en stelde de rente gelijk met het andere product. Vorig jaar mei verzocht de man om de rente van 4,7% te corrigeren, omdat hij die te hoog vindt. De bank ging daar niet in mee. “Dat wij het FHK niet langer aanbieden, betekent niet dat wij ons niet aan de met u gemaakte afspraken houden. Nergens blijkt uit dat u, indien de bank het FHK nog steeds zou aanbieden, een lager rentetarief zou betalen.”

De klant voerde een reeks argumenten aan, waaruit blijkt dat de rente die hij zou moeten betalen fors lager moet liggen. De bank stelde zelf ook dat ten tijde van het afsluiten van het krediet een korting werd verleend voor de extra zekerheidstelling in de vorm van een hypothecaire dekking. Toen de man zijn lening afsloot bedroeg de rente voor een ongedekt krediet 7,1%. De klant kreeg een korting, waardoor zijn rentepercentage uitkwam op 5,1%.

Renteverlaging

De geschillencommissie vindt dat de bank onvoldoende heeft weten te motiveren waarom de rente die de klant betaalt voor zijn krediet redelijk is. De rente moet daarom met terugwerkende kracht worden verlaagd naar 2,7 procent, wat de klant een vergoeding van € 1.000 oplevert. De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel