nieuws

Waarde spaarverzekering uitbetaald aan ex; ABN-Amro moet 20 mille vergoeden

Financiële planning 13321

ABN-Amro moet een gescheiden vrouw een bedrag van ruim 20.000 euro betalen, omdat de bank de volledige waarde van de spaarverzekering heeft uitbetaald aan haar ex-partner in plaats van de helft.

Waarde spaarverzekering uitbetaald aan ex; ABN-Amro moet 20 mille vergoeden

Kifid heeft bepaald dat de bank haar zorgplicht jegens de consument geschonden heeft en dat zij daarom voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De vergoeding bestaat voor de helft uit de opgebouwde spaarverzekering van ongeveer € 38.000, alsook advocaatkosten en wettelijke rente.

Diverse leningdelen

De woning van de vrouw en haar ex-partner is eind januari 2017 verkocht en uit de verkoopopbrengst is de hypothecaire geldlening volledig afgelost. De lening bestond uit diverse delen, waaronder een spaardeel. De vrouw informeerde diverse keren bij de bank onder welke omstandigheden zij de helft van de aan het spaardeel gekoppelde spaarverzekering kon ontvangen.

Hoewel de vrouw tijdig bij de bank aan de bel trok, besloot de bank de in de spaarverzekering opgebouwde waarde in zijn geheel aan de ex-partner uit te betalen. De spaarverzekering stond weliswaar op naam van de voormalig echtgenoot; echter bij de in 2016 uitgesproken echtscheiding is bepaald dat na verkoop en overdracht van de echtelijke woning de opbrengst, na aflossing van de hypothecaire schulden, gelijkelijk tussen beiden wordt verdeeld. Het stel was in gemeenschap van goederen getrouwd.

Formulier

Ruim drie maanden na de verkoop van de woning informeerde de vrouw schriftelijk bij de bank onder welke voorwaarde het voor haar bedoelde bedrag zou worden uitbetaald. Ze zou een formulier krijgen toegestuurd dat zowel zij als de ex-partner moest ondertekenen, waarna de spaarpolis kon worden beëindigd.

Het formulier heeft ze ondanks herhaald verzoek nooit gekregen; de ex heeft echter wel een formulier ondertekend, waarna verzekeraar Reaal het volledige bedrag uitkeerde aan de bank. Die keerde op haar beurt in augustus  2017 het volledige bedrag uit aan de ex-partner. De bank was aantoonbaar op de hoogte van de echtscheiding en dat beide voormalig echtelieden recht hadden op de helft van het bedrag.

Bank schiet tekort in zorgplicht

Kifid vindt dat de bank tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens haar klant door de vrouw gebrekkig te informeren. “De zorgplicht van de bank houdt immers mede in dat zij zoveel mogelijk rekening houdt met de belangen van consument (artikel 2 Algemene Bankvoorwaarden). In de communicatie van de bank heeft zij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Consument, door niet op enig moment vóór de uitbetaling de situatie van en mogelijkheden voor consument nader te bestuderen en hierover te communiceren.” De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel