nieuws

BV niet opgenomen in advies, adviseur moet helft geannuleerde keuken betalen

Financiële planning 6043 PA

Baar Financieel Advies draait op voor de helft van de annuleringskosten van een vloer en keuken die een klant moest maken omdat ze geen financiering kreeg voor haar nieuwe huis. Kifid komt tot dat oordeel omdat de adviseur de BV van de vrouw niet meenam in het advies. Dat zou het het advies duurder maken. De ondernemer treft zelf ook blaam omdat ze had moeten weten dat de schulden in haar BV van invloed zouden zijn op de hypotheekaanvraag.

BV niet opgenomen in advies, adviseur moet helft geannuleerde keuken betalen

De consument klopt in september 2016 aan bij Baar Financieel Advies uit Bussum voor hypotheekadvies voor een nieuwe woning. Ze vertelt dat ze directeur en eigenaar is van een BV maar over wat er verder over die BV wordt besproken, lopen de meningen uiteen. Volgens de vrouw had ze de stukken van het bedrijf klaarliggen. De adviseur zou hebben gezegd dat de cijfers van de BV op dat moment niet noodzakelijk waren, omdat die nauwelijks actief was. Een advies waarin de BV zou worden meegenomen zou € 500 duurder uitpakken en dat raadde Baar af.

Papieren kwestie

Volgens de adviseur verklaarde de ondernemer dat de BV slapend was en dat al twee jaar geen belastingaangifte was gedaan. Er zouden geen cijfers voorhanden zijn geweest. Was dat wel zo geweest dan had de adviseur zeker de rekening-courantschuld van de BV meegenomen in het advies, zegt hij. Achteraf had hij de BV sowieso mee moeten nemen in het advies, vindt hij, maar hij heeft zich laten leiden door de opmerkingen van de klant die een vertekend beeld gaven. Ook in een later gesprek zou de vrouw hebben verklaard dat de BV een papieren kwestie was.

Koop ontbonden

De vrouw verkoopt in maart 2017 haar huis met een restschuld. Drie dagen later tekent ze een koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud voor een nieuwe woning. De adviseur doet een aanvraag bij Rabobank dat de stukken van de BV opvraagt. De bank wijst de aanvraag af. Ook elders krijgt de vrouw geen financiering, waardoor de koopovereenkomst wordt ontbonden. Vanwege het voorbehoud hoeft ze daarvoor geen boete te betalen. Wel maakt ze kosten omdat ze een aannemer en bestellingen voor een vloer en keuken moet annuleren. Die € 3.000 claimt ze via Kifid bij de adviseur.

Adviseur schiet tekort

De Geschillencommissie stelt vast dat Baar meerdere malen naar de BV van de vrouw heeft gevraagd. De adviseur had echter geen genoegen mogen nemen met haar antwoorden. Hij wist immers dat een financier nadere informatie zou opvragen. Desnoods had hij de accountant van de vrouw moeten laten inschakelen om cijfers op te stellen, vindt Kifid. “Concluderend heeft de adviseur zich niet als een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur gedragen door een advies te verstrekken zonder de BV daarbij te betrekken. Hiermee is de adviseur tekortgeschoten in zijn verplichtingen jegens consument.”

Aanzienlijke schulden

De schade kan echter niet volledig worden toegerekend aan Baar, oordeelt de Geschillencommissie. Tijdens de behandeling van de klacht blijken de schulden en verplichtingen van de BV aanzienlijk te zijn. Er zou een stamrechtverplichting zijn van circa € 182.000, een lening aan de consument van € 161.000 en een rekening-courantschuld van de vrouw aan de BV van € 64.000.

Volgens de Geschillencommissie is het aannemelijk dat de vrouw op de hoogte was van die schulden. Ze had bovendien moeten weten dat omvangrijke schulden en verplichtingen van en aan de BV van belang zouden kunnen zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Als ze niet wist of ze moesten worden meegenomen, had ze dit met de adviseur moeten bespreken en dat heeft ze niet gedaan.

Helft schade voor eigen rekening

De vrouw beroept zich erop dat ze de schulden ook al had bij de aankoop van de vorige woning. Toen vormden die geen probleem. Dat argument gaat volgens Kifid niet op. Financieringsnormen wijzigen regelmatig en het zou goed kunnen dat ook andere omstandigheden tussentijds zijn veranderd.

De Geschillencommissie vindt daarom dat de vrouw zelf de helft van de schade moet dragen. De andere helft komt voor rekening van Baar. De adviseur moet € 1.500 betalen. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel