nieuws

Kifid: Verzekeraar en adviseur onzorgvuldig bij premievrije lijfrente, maar geen schade

Financiële planning 1336

Een Achmea-klant die zijn lijfrenteverzekering premievrij maakte, wil toch aanspraak maken op het gegarandeerde kapitaal dat zou zijn behaald na 30 jaar premiebetaling. Bij de omzetting bleef dat bedrag namelijk op zijn polisblad staan en dus heeft hij daar 14 jaar lang op gerekend. De Geschillencommissie oordeelt dat Achmea en tussenpersoon Johanknegt onzorgvuldig zijn geweest, maar dat de man geen schade heeft geleden. Hij had moeten weten dat de waarde van zijn kapitaal zou dalen.

Kifid: Verzekeraar en adviseur onzorgvuldig bij premievrije lijfrente, maar geen schade

De man sluit in 1991 via Johanknegt Adviesgroep een lijfrenteverzekering bij een rechtsvoorganger van Achmea. Acht jaar later verhoogt hij via dezelfde adviseur het kapitaal naar ruim € 112.000 en het gegarandeerd lijfrentekapitaal (aangevuld met gegarandeerde winstdeling) naar ruim € 142.000. In 2004 besluit hij met tussenkomst van Johanknegt de lijfrente premievrij te maken. Op het polisblad dat hij ontvangt staat een lijfrentekapitaal van ruim € 78.000 en een gegarandeerd lijfrentekapitaal van € 142.000.

Herstel

Achmea stuurt in 2010 een brief waaruit de man opmaakt dat zijn verzekerd kapitaal na winstdeling € 81.000 bedraagt. In maart 2018 krijgt hij bovendien een nieuw polisblad. Daarop staat een gegarandeerd kapitaal van € 85.000. De man protesteert hiertegen. Bij de Geschillencommissie vordert hij herstel van het gegarandeerd lijfrentekapitaal naar € 142.000.

Hij klaagt zowel zijn verzekeraar als zijn tussenpersoon aan. Volgens de man hebben zij hem bij premievrijmaking een gegarandeerd lijfrentekapitaal van € 142.272,35 voorgespiegeld en een lijfrentekapitaal van € 78.698. Op dat bedrag is hij veertien jaar lang afgegaan.

Fout 14 jaar laten staan

De Geschillencommissie stelt vast dat er inderdaad een fout is gemaakt. De commissie noemt het handelen van Achmea “erg onzorgvuldig”. “Het foutieve gegarandeerde lijfrentekapitaal van € 142.272,35 is niet alleen fors hoger dat het gegarandeerde lijfrentekapitaal van € 85.143,- waar Consument daadwerkelijk recht op heeft, Verzekeraar heeft de fout bovendien bijna 14 jaar laten bestaan.”

Adviseur had controleplicht

Ook adviseur Johanknegt krijgt een veeg uit de pan. “Op de tussenpersoon rust de verplichting te controleren of de tussen de verzekeraar en zijn klant gemaakte afspraken op juiste wijze in het polisblad zijn neergelegd. In dit geval heeft Tussenpersoon dit ten aanzien van het op 19 juli 2004 afgegeven polisblad verzuimd te doen en hij heeft daarmee niet gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon.”

Feit van algemene bekendheid

Desondanks krijgt de man niet wat hij wil. Volgens de Geschillencommissie is het een feit van algemene bekendheid dat als een lager bedrag wordt ingelegd in een verzekering, de opbrengst ook lager zal zijn. Dat heeft de man zelf ervaren toen hij in 1999 de opbrengst verhoogde. Hij ging toen meer premie betalen. De voorwaarden vertellen bovendien duidelijk, vindt Kifid, dat bij premievrijmaking de winstdeling naar evenredigheid wordt vastgesteld. Ook al is de man niet deskundig en de verzekeraar bij uitstek wel, de klant had niet blind op het kapitaal van het polisblad mogen varen.

Geen schade

Bovendien is er geen sprake van schade. “Omdat het polisblad niet voor maar na de premievrijmaking is afgegeven, heeft de beslissing tot premievrijmaking niet op enige foutieve informatie op het polisblad kunnen berusten”, aldus de uitspraak. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel