nieuws

Kifid: Florius moet schade door mislopen bankspaarhypotheek vergoeden

Financiële planning 2947

Florius is volgens de Geschillencommissie van Kifid tekortgeschoten door een bankspaarhypotheek te offreren maar die om te zetten in een annuïtaire variant. De geldverstrekker had de indruk gewekt dat er geen fiscale regels meer in de weg zouden staan voor een spaarhypotheek. De bank moet de schade van de consument vergoeden.

Kifid: Florius moet schade door mislopen bankspaarhypotheek vergoeden

De klant in dit Kifid-geschil wil in mei 2014 zijn hypotheek van Reaal oversluiten naar Florius. De ABN Amro-dochter biedt een offerte aan voor een hypotheek van € 355.000 met drie leningdelen: twee aflossingsvrij en een deel van € 119.500 dat wordt ondergebracht in een spaarhypotheek. In de voorwaarden staat dat Florius pas als de precieze waarde van de bestaande bankspaarrekening bekend is, de ingangsdatum en het maandbedrag kan vaststellen.

Bandbreedte-eis

In oktober 2014 maakt Reaal € 45.553,04 over naar de daarvoor bedoelde tussenrekening van Florius. Die  geeft vervolgens aan dat voor de spaarhypotheek toestemming nodig is van de Belastingdienst omdat mogelijk niet wordt voldaan aan de bandbreedte-eis van 1:10, die inhoudt dat de hoogste premie in een verzekeringsjaar niet meer mag bedragen dan tien keer de laagste premie in een verzekeringsjaar.

Instemming van fiscus

De consument zoekt daarop contact met de Belastingdienst. Die zegt in oktober 2015 dat als de overtreding binnen de grenzen van 1:11 blijft het niet als een fiscale overtreding zal worden gezien. “Het moet wel gaan om een incidentele fout, dat betekent dat u in de toekomst wel weer aan de bandbreedte-eis van 1:10 moet voldoen. In uw geval kan dat wanneer u een premie van minimaal € 47,66 per maand gaat betalen”, schrijft de Belastingdienst.

Nieuwe offerte

Florius komt daarop met een nieuwe hypotheekofferte. De hoofdsom is daarin ruim € 351.000. Er wordt een bankspaarhypotheek geoffreerd van € 118.594. De consument tekent die offerte medio juni 2016.

Twee maanden later heeft Florius slecht nieuws: de bankspaarhypotheek moet toch worden omgezet naar een annuïtair leningdeel. “Ondanks alle inspanningen met meerdere afdelingen moeten wij helaas tot onze spijt concluderen dat de fiscaal geruisloze voortzetting geen doorgang kan vinden.” De geldverstrekker vreest overschrijding van de bandbreedte-eis bij toekomstige renteherzieningen. Ook had een herstelbetaling een halfjaar na het einde van het laatste polisjaar binnen moeten zijn, terwijl Florius dat bedrag pas in januari 2016 kreeg.

Onaanvaardbaar handelen

De klant stapt daarop naar Kifid. Daar eist de consument dat het spaartegoed op de tussenrekening wordt gebruikt om een spaarhypotheek tot stand te brengen of dat de aflossingsvrije lening boetevrij mag worden afgelost met de afkoopwaarde. De schade van het gemis aan renteopbouw wil de klant vergoed krijgen.

Volgens de consument was de overschrijding van de bandbreedte-eis minimaal: € 0,09 per jaar. Daar had de consument zelf een oplossing voor kunnen vinden. Bovendien had hij een fiat van de Belastingdienst. Dat Florius daarmee niet akkoord is gegaan, betekent volgens de klager dat naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar gehandeld is.

Indruk van instemming gewekt

Kifid stelt de consument in het gelijk. De geldverstrekker heeft na de eerste offerte aangegeven dat als de fiscus zou instemmen, er opnieuw gekeken zou worden naar fiscaal geruisloze voortzetting van de bankspaarhypotheek. Na het akkoord van de Belastingdienst heeft Florius een tweede hypotheekofferte uitgebracht. “Naar het oordeel van de Commissie heeft de Bank daarmee bij Consument de indruk gewekt dat de spaarhypotheek op dat moment nog tot stand kon worden gebracht en mocht Consument erop vertrouwen dat de fiscale regelgeving geen beletsel meer zou vormen voor de totstandkoming ervan.”

Schade nog niet vastgesteld

Een beroep op de fiscale regelgeving als een grond voor overmacht, slaagt niet. Florius had die bij het uitbrengen van de tweede offerte kunnen voorzien. Het niet nakomen van de overeenkomst, betekent een tekortkoming, aldus de Geschillencommissie. Dat betekent dat Florius de schade van de consument moet vergoeden. Hoe groot die is, kan Kifid in deze procedure niet vaststellen. De hypotheekverstrekker betwist de bedragen die de klager heeft genoemd. De consument heeft gezegd dat het om een grove schatting gaat. De Geschillencommissie vervolgt de procedure als beide partijen een onderbouwing hebben gegeven van de schadehoogte.

Reageer op dit artikel