nieuws

Kick Out Woekerpolis protest bereikt Achmea

Financiële planning 2040

Blokkeerfriezen waren op deze druilerige maandagmiddag in geen velden of wegen te bekennen. Dus bereikte de colonne bussen met boze woekerpolishouders zojuist geheel volgens planning het hoofdkantoor van Achmea in Zeist. Daar kreeg de verzekeraar uit handen van Ab Flipse en Bart Combée een laatste sommatie overhandigd om alsnog te gaan praten over een adequate compensatieregeling. In een persverklaring stelt Achmea dat het de compensatieregelingen uit 2011/12 heeft uitgevoerd en wijst de verzekeraar dat het voldoet aan het ‘flankerend beleid’ zoals geformuleerd door de minister in 2011.

Kick Out Woekerpolis protest bereikt Achmea

De Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond hebben Achmea twee weken de tijd gegeven om alsnog in overleg te treden over een deugdelijke compensatieregeling. Zo niet gaan beide verenigingen samen Achmea dagvaarden. Vereniging Woekerpolis.nl spreken gelet op de schaalgrootte van de massaclaim van een unicum. Beide verenigingen vertegenwoordigen samen ruim 550.000 leden.

Nationale Ontwoekerdag

De tweede Nationale Ontwoekerdag begon zo rustig. Meer dan 1.000 gedupeerde consumenten kwamen vanaf het middaguur naar het Figi Theater in Zeist om zich te informeren over hun woekerpolis. Tientallen vrijwillige adviseurs en deskundigen gaven hen persoonlijk advies wat te doen met hun te dure lijfrente- of hypotheekpolis. Daarnaast waren er algemene presentaties gegeven over hoe je van je woekerpolis af kan komen, hoe je in aanmerking kan komen voor compensatie en op welke manier er alsnog genoeg kapitaal kan worden opgebouwd voor pensioen of het aflossen van hun hypotheek.

Eindbestemming Achmea

Een uur geleden had de organisatie een verrassing in petto. De aanwezigen werd verzocht plaats te nemen in een van de bussen die buiten al klaar stonden. Na een ritje van nog geen kwartier door Zeist was de eindbestemming duidelijk: het hoofdkantoor van Achmea. Hier overhandigden Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl en scheidend directeur van de Consumentenbond Bart Combée hun sommatie aan Frans van der Ent, directievoorzitter Pensioen en Leven van Achmea.

Intransparante kostenstructuur

Beide verenigingen stellen al sinds 2013 te proberen in overleg treden met Achmea voor een “aanvaardbare compensatieregeling” voor hun gedupeerde leden met een woekerpolis bij Achmea. Net als in andere massaclaims tegen aanbieders van beleggingsverzekeringen verwijten beide partijen de verzekeraar polissen te hebben verkocht met een intransparante kostenstructuur en onvoldoende informatie over de productspecifieke risico’s. In de sommatie staat: “Zij heeft de consument een onrealistische waardeopbouw voorgehouden. Daarnaast heeft zij diverse kosten in rekening gebracht die niet contractueel waren overeengekomen.”

Foutieve handelswijze

De sommerende partijen erkennen dat Achmea in 2010 conform de ‘Wabeke-norm’ al overeenkomsten heeft gesloten over compensatie maar volstaan deze niet. “Een groot gedeelte van de afnemers ontvangt geen enkele compensatie. Voor anderen is de compensatie niet meer dan (halve) druppel op een gloeiende plaat. Deze compensatieregeling doet dan ook geen enkel recht aan de foutieve handelswijze van Achmea en de grote schade die de afnemers van de woekerpolissen dientengevolge hebben geleden.” Daarnaast wijzen de verenigingen erop dat in 2010 nog niet alle informatie bekend was en dat er na die tijd nog diverse onderzoeken zijn gedaan naar woekerpolissen.

‘Activistischer opstellen’

Volgens Flipse gaan de leden van zijn vereniging en die van de Consumentenbond zich de komende periode activistischer opstellen en zich meer laten zien en horen, ook buiten de rechtszaal. “Wij gaan gebruik maken van onze ‘massa’ om de verzekeraars zwaarder onder druk te zetten. Net als bij banken, hebben ook verzekeraars een achilleshiel. Massa x snelheid = kracht.”

Reactie Achmea

Achmea heeft een persverklaring uitgegeven waarin het bedrijf zegt de brief nader te zullen bestuderen en belooft om binnen een redelijke termijn met een reactie te komen. Verder schrijft de verzekeraar dat het de compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen uit 2011/12 heeft uitgevoerd. “Deze regeling is destijds overeengekomen met vier consumentenorganisaties. Achmea voldoet bovendien aan de door de minister van Financiën in 2011 geformuleerde aanvullende maatregelen, ook wel ‘best in class flankerend beleid’ genoemd. Achmea heeft zich ook steeds bereid verklaard in gesprek te gaan met haar klanten op basis van concrete individuele klachten. In de gevallen waarin dit niet tot een oplossing leidt, kunnen de zaken worden voorgelegd aan het klachteninstituut Kifid.”

Reageer op dit artikel