nieuws

Kifid: Hypotheekadvies met fiscale fouten is wel passend

Financiële planning 2411 PA

Hypotheekservice BV moet € 1.500 terugbetalen aan een klant die een advies kreeg met daarin een foute berekening van de te verwachten renteaftrek. Een te groot deel van de aflossingsvrije lening stond in Box 1. De rest van de adviesvergoeding mag de hypotheekadviseur uit Voorne-Putten houden, want volgens Kifid was ondanks de fiscale missers het advies wel passend.

Kifid: Hypotheekadvies met fiscale fouten is wel passend

De klager in dit Kifid-geschil sluit twee jaar geleden een hypotheek bij NN na advies en bemiddeling door De Hypotheekadviseur Voorne-Putten, een franchisenemer van Hypotheekservice. Hij heeft voor financiering van zijn nieuwe huis bijna 3,5 ton nodig en sluit een hypotheek voor 2,5 ton. De rest financiert hij uit de overwaarde van zijn vorige woning en de opbouw uit een spaarhypotheek.

Fiscus

Na het passeren van de hypotheek slaat de klant de schrik om het hart als hij het adviesrapport aan zijn verzekeringsadviseur laat lezen. Die geeft aan dat de fiscus niet zal instemmen met de geadviseerde constructie. In een later schrijven stelt hij zelfs: “Het rapport is echt slecht en voldoet niet aan de leidraden van AFM.”

Volgens Hypotheekservice is er echter niet zo veel aan de hand. De hypotheekadviseur erkent dat hij abusievelijk geen rekening heeft gehouden met al genoten fiscale aftrek. Hij past dit aan. Na 2034 is er daardoor nauwelijks meer belastingvoordeel. Dit zou volgens Hypotheekservice ruim voor die datum zichtbaar geworden zijn, aangezien de klant een abonnement heeft waarbij jaarlijks wordt gekeken of het advies nog actueel is.

Meer geluk dan wijsheid

De verzekeringsadviseur van de man vindt dit te gemakkelijk gesteld. Hij noemt het meer geluk dan wijsheid dat Hypotheekservice 50% van de woningwaarde aflossingsvrij heeft gehouden. “Maar in het rapport staat deze volledig in Box 1 en dat mag niet! Want in Box I mag de maximale aflossingsvrij niet meer dan de oude eigenwoningschuld zijn. Dus EWS – uitkering van de KEW”, waarschuwt de tussenpersoon.

De man stapt daarop naar het Kifid. Hij vordert een bedrag van € 5.500, bestaand uit de bemiddelingskosten (€ 4.690) plus de kosten voor een second opinion. Hij vindt dat Hypotheekservice geen passend advies heeft gegeven.

Onvolkomenheden

Daarin krijgt hij geen gelijk van de Geschillencommissie. Er is een financieringsovereenkomst tot stand gekomen met NN die aansluit bij de wensen en doelstellingen van de consument, oordeelt Kifid. Dat laat volgens de commissie echter onverlet dat “het adviesrapport van Hypotheekservice diverse onvolkomenheden bevat, met name in de fiscale gevolgen van het gegeven advies”. De hypotheekadviseur heeft die fouten toegegeven en zal die rechtzetten.

“De onvolkomenheden zijn weliswaar niet van dien aard geweest dat het daardoor voor Hypotheekservice onmogelijk werd om tot een passend advies te komen, maar wel zodanig dat er naar het oordeel van de Commissie aanleiding bestaat de in rekening gebrachte advies- en bemiddelingskosten te matigen”, besluit de Geschillencommissie. Die berekent dat Hypotheekservice “naar billijkheid” € 1.500 van de advieskosten moet terugbetalen. Het advies is bindend.

Reageer op dit artikel