nieuws

Geldbelangen blij met knieval Kifid in zaak Interbank

Financiële planning 2839

Stichting Geldbelangen is blij met de kans om de klacht over te hoge rente bij Interbank opnieuw te mogen bepleiten bij het Kifid. Het klachteninstituut liet gisteren weten dat de Beroepscommissie twee uitspraken opnieuw zal beoordelen. Het gaat volgens Geldbelangen om tegenstrijdige uitspraken over exact dezelfde klachten, van precies dezelfde producten bij dezelfde aanbieder.

Geldbelangen blij met knieval Kifid in zaak Interbank

In een persbericht beschrijft Rob Goedhart van Geldbelangen zijn visie op de twee zaken. “Kifid wees in het voorjaar aan Gerard de Graauw een klacht toe. Deze consument had de Geschillencommissie verteld een prospectus gezien te hebben waarin stond: ‘Uw rente is afhankelijk van de rentestand. Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee.’ Dat was in zijn geval niet gebeurd en dus moest Credit Agricole Consumer Finance volgens het Kifid de rente herberekenen, rekening houdend met de ontwikkelingen van de Euribor. Het leverde Gerard de Graauw zo’n € 34.000 compensatie op.

Begin juli werd echter een klacht van een consument, die begeleid werd door Geldbelangen, afgewezen omdat de consument niet kon zeggen dat hij een prospectus had ontvangen. Geldbelangen was verbijsterd. Want Geldbelangen had ontdekt dat een prospectus niet zomaar een reclamefolder is, maar een wezenlijk onderdeel vormt van de totale overeenkomst. De overheid heeft bij wet de banken verplicht gesteld zo’n prospectus beschikbaar te houden. De overheid heeft echter nooit de consument verplicht gesteld ervoor te tekenen dat hij het prospectus ook werkelijk gelezen heeft.” Volgens Goedhart heeft het Kifid specifiek dit punt onvoldoende onderbouwd.

“Voor Geldbelangen bevestigt de zin in een prospectus ‘zodra de rentestand verandert, verandert uw rente mee’, slechts wat een consument snapt van een lening met variabele rente. Hij moet accepteren dat zijn rente omhoog gaat als ‘de rente’ omhoog gaat, maar mag verwachten dat zijn rente omlaag gaat als ‘de rente’ omlaag gaat. Dat ‘de rente’ sterk is gedaald is zeker sinds de crisisjaren 2008 en 2009 goed merkbaar. De ECB heeft maatregelen genomen zodat banken veel minder rente hoefden te betalen als zij leenden op de geldmarkt en die banken zouden dat voordeel door moeten geven aan hun klanten. In de zaken die Geldbelangen gezien heeft, heeft Credit Agricole Consumer Finance dat stelselmatig niet gedaan en veel te veel rente gerekend. Tot zelfs het maximum van 14% op een lening van enkele tienduizenden euro’s.”

Zwalkend beleid

Na de twee tegenstrijdige uitspraken betichtte Geldbelangen het Kifid van zwalkend beleid. Toegewezen en afgewezen klachten over de variabele rente op leningen wisselden elkaar af. “Na verwerking van de verbijstering over de uitspraak heeft Geldbelangen namens de consument een klacht ingediend, omdat het Kifid gelijke monniken geen gelijke kappen gaf”, schrijft Goedhart. Die klacht wordt nu door de Beroepscommissie in behandeling genomen. In het geval waarin de klant gelijk kreeg, heeft Interbank succesvol beroep aangevraagd.

Het Kifid heeft enkele tientallen soortgelijke klachten in behandeling. Zolang de beroepszaak loopt, worden deze klachten aangehouden. Het klachteninstituut hoopt dat de Beroepscommissie snel uitspraak doet, maar benadrukt dat zij daarin afhankelijk is van de medewerking van de betrokken partijen.

Reageer op dit artikel