nieuws

Geldbelangen wil heropening Kifid-zaak consumptief krediet

Financiële planning 1588

Geldbelangen wil heropening Kifid-zaak consumptief krediet

Via een klacht aan het adres van Kifid hoopt Rob Goedhart af te dwingen dat een procedure die hij voert tegen Interbank kan worden heropend. Volgens de voorman van Stichting Geldbelangen vraagt Kifid ten onrechte geen prospectus op bij de bank in zaken over kredietverstrekking.

Goedhart staat een Interbank-klant bij die volgens hem te veel rente betaalde over zijn krediet. Kifid wees die klacht af. De Geschillencommissie stelt dat banken andere ontwikkelingen dan die op de geld- en kapitaalmarkt mogen meewegen bij het vaststellen van het rentetarief, tenzij in de voorwaarden, de overeenkomst of het uitgereikte prospectus zwart op wit staat dat de rente gekoppeld is aan een externe rentevoet. In de zaak van Stichting Geldbelangen kon de consument geen prospectus overleggen om die koppeling aan te tonen.

Deel van overeenkomst

De stichting laat het hier echter niet bij zitten. Goedhart wil de zaak laten heropenen omdat een prospectus wettelijk gezien deel hoort uit te maken van de overeenkomst. Sinds 2006 staat dat in de Wft, daarvoor in het Besluit Kredietaanbiedingen, aldus de belangenbehartiger. Goedhart kwam hier naar eigen zeggen pas na behandeling van de zaak achter en vindt het kwalijk dat ‘Kifid dat zelf blijkbaar niet wist.’

Kifid moet niet consumenten bevragen over het prospectus, maar de bank

Volgens Stichting Geldbelangen vraagt Kifid in kredietklachten wel de overeenkomst en de voorwaarden op bij de bank, maar stelt de Geschillencommissie aan consumenten de vraag of ze het prospectus hebben ontvangen. “Dat blijkt nu een wezenlijk onderdeel van de kredietovereenkomst. Kifid moet niet consumenten bevragen over het prospectus, maar de bank. Dat heeft de Geschillencommissie verzuimd”, aldus Goedhart, die direct na de verloren zaak stelde dat Kifid ook naar de intenties van de bank had moeten kijken.

Andere uitkomst

Hij rekent erop dat als zijn verzoek tot heropening van de zaak gehonoreerd wordt, dit leidt tot een andere uitkomst. “In de meeste prospectussen staat standaard de zin ‘zodra de rentestand verandert, verandert uw rente mee’. Daarmee is dan aangetoond dat de rente is gekoppeld aan een externe rentevoet.”

Als heropening niet slaagt, hoopt Goedhart de klacht opnieuw te mogen indienen. In beroep gaan tegen de verloren zaak is normaalgesproken niet mogelijk. Daarvoor is het schadebedrag – € 14.000 volgens berekening van Geldbelangen – te laag. Een beroep bij Kifid is mogelijk bij schades vanaf € 25.000. Er bestaat een uitzondering, waar Goedhart ook nog een sprankje hoop op vestigt: dan moet de voorzitter van de geschillencommissie goede gronden zien dat de uitspraak gebreken vertoont waardoor die volgens het Burgerlijk Wetboek vernietigbaar is.

Kifid laat weten dat als de klachtencoördinator van het instituut een klacht over de zaak ontvangt, deze zal worden onderzocht en beantwoord. Dat kan een paar weken duren.

Reageer op dit artikel