nieuws

Beroep in Kifidgeschillen rentetarief doorlopend krediet

Financiële planning 477

De voorzitter Geschillencommissie Kifid heeft in twee recente uitspraken van de Geschillencommissie beroep opengesteld met gebruikmaking van de hardheidsclausule. Het gaat om twee zaken over rentetarieven bij doorlopend krediet. In de ene uitspraak heeft de consument hierom gevraagd, in de andere uitspraak de financiële dienstverlener.

Beroep in Kifidgeschillen rentetarief doorlopend krediet

Het gaat om de uitspraken GC 2018-376 en 2018-400 waarin consumenten zich hebben beklaagd over hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet bij Interbank. De betrokken consumenten en financiële dienstverleners kunnen de uitspraak nu opnieuw laten beoordelen door de Commissie van Beroep van Kifid.

Vrijheid om rente aan te passen

In uitspraak GC 2018-400 heeft de Geschillencommissie op 6 juli geconcludeerd dat de bank haar vrijheid om de rente aan te passen niet heeft gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank hoeft geen rente terug te betalen. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de consument en zijn vertegenwoordiger.

Mogelijk teveel gerekend

In uitspraak GC 2018-376 concludeerde de Geschillencommissie twee dagen eerder dat de consument mogelijk te veel rente heeft betaald. De bank moet over een periode van vier jaar het rentetarief herrekenen en eventueel te veel betaalde rente aan de consument vergoeden. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de financiële dienstverlener.

Principiële  karakter

Vanwege het principiële karakter geldt voor dit beroep artikel 5.4 van het Reglement van de Commissie van Beroep. Dit artikel stelt onder meer dat de kosten voor rechtsbijstand, die de consument voor deze procedure moet maken, voor rekening komen van de financiële dienstverlener.

Vragen in hoger beroep

De Geschillencommissie van Kifid is in het bijzonder benieuwd naar het oordeel van de Commissie van Beroep over twee aspecten.  Zo wil de commissie van de Commissie van Beroep weten wat zijn vindt van het uitgangspunt dat een consument zich alleen kan beroepen op een prospectus, als die prospectus ook daadwerkelijk is uitgereikt of overgelegd. Daarnaast  wil de geschillencommissie weten hoe de Commissie van Beroep oordeelt over de vraag of het rentetarief onlosmakelijk is verbonden aan een externe factor en of voor die externe rentevoet het driemaands Euribor tarief wordt gehanteerd dan wel deze moet worden vermeerderd met de liquiditeitsopslag.

Overige klachten aangehouden

Op dit moment heeft Kifid enkele tientallen soortgelijke klachten in behandeling bij de Geschillencommissie. Zodra de laatste reactie van de financiële dienstverlener (dupliek) in deze klachten is ontvangen, zal deze klachtbehandeling worden aangehouden in afwachting van een oordeel van de Commissie van Beroep.

‘Met voortvarendheid’

De voorzitter Geschillencommissie heeft de Commissie van Beroep gevraagd om deze klachtzaken “met voortvarendheid” in behandeling te nemen. Of dit lukt, is mede afhankelijk van de medewerking van consumenten en financiële dienstverleners.

Reageer op dit artikel