nieuws

Kifid: ASR moet poliskosten woekerpolis terugbetalen

Financiële planning 4465

Kifid: ASR moet poliskosten woekerpolis terugbetalen

De Commissie van Beroep van Kifid heeft ASR veroordeeld tot terugbetaling van poliskosten voor een beleggingsverzekering. De verzekeraar heeft de consument bij afsluiten niet ingelicht over de nominale of percentuele hoogte van die kosten. Daardoor is er sprake van een oneerlijke beding. Bezwaren van de consument over het hefboom- en inteereffect en gebrekkig advies wees de beroepscommissie van de hand.

De consument in deze woekerpoliszaak sloot in 2003 een LevensPlan Bescherming bij ASR. Deze beleggingsverzekering had een looptijd van 30 jaar en een maandpremie van € 119. In 2012 wordt de polis omgezet naar een ander product. ASR compenseert de klant dan voor gemaakte kosten.

Onvoldoende informatie

Bij de Geschillencommissie betoogde de consument dat ASR hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de beleggingstechnische kosten, de investeringskosten, de eerste kosten en de poliskosten. Alleen over die laatste kosten kreeg de klager gelijk. De Geschillencommissie vond dat ASR de mededelingsplicht had geschonden. Dat kon volgens de Geschillencommissie echter zonder gevolgen blijven, omdat de consument zelf niet aan de op hem rustende onderzoeksplicht zou hebben voldaan.

De Commissie van Beroep zet daar nu een streep door. In de voorwaarden van de beleggingsverzekering stond enkel dat er maandelijks poliskosten zouden worden ingehouden. Hoe hoog die waren, of hoeveel procent van de premie daaraan opging, stond er niet. Bovendien vindt de Commissie van Beroep dat het beding niet duidelijk en begrijpelijk is opgesteld.

Oneerlijke beding

Daarmee valt het beding van de poliskosten onder de richtlijn oneerlijke bedingen uit Europese rechtspraak. Daarin staat dat consumenten op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen van een beding moeten kunnen inschatten. Daarvan was bij deze ASR-polis geen sprake, oordeelt de Commissie van Beroep. De hoogte van de polikosten bleek alleen uit achteraf verstrekte overzichten. “Wat onder het begrip poliskosten valt wordt op geen enkele manier uiteengezet, noch wat de bepalende factoren zijn voor de hoogte van die kosten. Dat heeft tot gevolg dat dit beding buiten toepassing moet worden gelaten”, aldus het vonnis.

De Commissie van Beroep verwerpt daarom op dit punt de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie. ASR moet alsnog de ingehouden poliskosten terugbetalen. De hoogte daarvan moet de verzekeraar eerst berekenen. Die blijkt niet uit de uitspraak.

Tussenpersoon

Andere bezwaren van de klager slagen niet. De Commissie van Beroep bevestigt dat ASR de klant al voldoende heeft gecompenseerd voor eventueel nadeel van het hefboom- en inteereffect. De klacht over gebrekkig advies van ASR faalt, omdat de klant bij het sluiten van de verzekering werd geadviseerd door een onafhankelijk tussenpersoon. Als er al sprake zou zijn geweest van gebrekkig advies dan zou de tussenpersoon hiervoor aansprakelijk zijn, aldus Kifid.

Reageer op dit artikel