nieuws

Kifid: Bank mag betaald advies verplichten bij herfinanciering

Financiële planning 2671

Kifid: Bank mag betaald advies verplichten bij herfinanciering

ABN Amro hoeft de € 1.575  die de bank in rekening bracht voor de advieskosten bij herfinanciering van een hypothecaire lening niet terug te betalen aan een klant. Volgens de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid behoort het in beginsel tot de beleidsvrijheid van de Bank om te bepalen of en onder welke voorwaarden zij een hypotheek met klanten aangaat.

Het gaat in de kwestie om een man die eind 2013 een hypothecaire geldlening bij ABN Amro afsluit. Het gaat daarbij om een zogenoemd maatwerkkrediet, waarbij de klant een bedrag van € 59.000 in rekening-courant ter beschikking wordt gesteld. Het krediet heeft een looptijd tot 1 april 2017 en moet dan worden afgelost.

Nieuw maatwerkkrediet

Als de einddatum nadert geeft de man aan dat hij het krediet wil verlengen. Op 19 april bevestigt de bank schriftelijk dat de klant een oriëntatiegesprek heeft gehad voor een nieuw maatwerkkrediet. Als de man verder wil gaan in het adviestraject moet hij daarvoor advieskosten betalen à € 1.575. Als de man daadwerkelijk een nieuw krediet wil afsluiten betaalt hij ook nog afhandelingskosten.

Afhandelingskosten niet gerekend

De man tekent de adviesofferte met de aantekening dat hij dit onder protest doet en op 26 mei wordt er een nieuwe hypotheek gesloten in de vorm van een rekening courant-faciliteit. In weerwil van de adviesofferte brengt de bank de afhandelingkosten niet in rekening.

‘Overbodig en nutteloos adviesrapport’

Voor de klant is die geste niet voldoende. Hij eiste de advieskosten terug omdat de  herfinanciering volgens hem ook via een ‘execution only’ traject afgehandeld kunnen c.q. moeten worden. Bovendien zou het het opgestelde adviesrapport overbodig en nutteloos zijn, kon hij niet naar een nadere geldverstrekker en was het handelen van ABN Amro niet in zijn belang.

Persoonlijke financiële situatie

Kifid maakt in haar uitspraak gehakt van de motivatie die de klant hanteert. Volgens de geschillencommissie was het de verantwoordelijkheid van de klant om het oude krediet af te lossen en ging deze op verzoek van de klant over in een nieuw krediet en niet, zoals de man stelt, om een aanpassing van de oude hypotheek. Het behoort volgens Kifid tot de beleidsvrijheid van de bank om te bepalen of en onder welke voorwaarden zij een overeenkomst van hypothecaire geldlening aangaat met klanten. “Dat de Bank als vereiste stelt dat Consument eerst advies inwint over zijn persoonlijke financiële situatie is niet in strijd met de wet, gedragscode of anderszins, hoezeer de Commissie ook begrijpt dat Consument de kosten hiervoor liever niet maakt.”

Reageer op dit artikel