nieuws

Hypotheekadviseur komt weg met verkeerd advies en onbehoorlijk handelen

Financiële planning 3073

Hypotheekadviseur komt weg met verkeerd advies en onbehoorlijk handelen

Een hypotheekadviseur die een familielid verkeerd heeft voorgelicht over de gevolgen van een vervroegde aflossing voor de risico-opslag op de hypotheek en daarbij “beneden alle peil” heeft gecommuniceerd, is bij Kifid met de schrik vrijgekomen. De vordering van zijn klant is afgewezen omdat niet is aangetoond dat er schade is geleden. Bovendien heeft Kifid geen middelen om een maatregel op te leggen wegens het “niet professionele en niet integere handelen” van de adviseur.

De adviseur had een familielid geadviseerd bij het sluiten van een hypotheek bij Regiobank in 1993. In 2010 worden aan de lening – die dan tegen een variabele rente loopt – ten behoeve van een verbouwing twee leningdelen toegevoegd met een rentevaste periode van 5 jaar. In 2015 loopt de renteperiode voor die leningdelen af; er komt een nieuw voorstel waarbij voor de volledige lening een tien jaar vaste rente wordt geadviseerd. Tevens wordt € 5.000 afgelost op het derde leningdeel. In 2016 ontstaat een geschil over het gegeven advies.

Onjuist geïnformeerd

De klant stapt naar Kifid met de volgende klachten: de variabele rente op de eerste twee leningdelen zijn zonder aanleiding en tegen haar wens in vastgezet voor een rentevastperiode van 10 jaar. De echtgenoot van de klant heeft
het formulier ondertekend, maar de inhoud en de consequenties van het ondertekenen zijn niet toegelicht.
Daarnaast heeft de adviseur onjuiste informatie verstrekt over de samenstelling van de risico-opslag en ten onrechte gesteld dat na vervroegd aflossen een lagere risico-opslag van toepassing zou zijn. De klant verwijt de adviseur in strijd met de gedrags- en beroepsregels te hebben gehandeld met betrekking tot integriteit, objectiviteit en professionaliteit. Bovendien, zo stelt de klant op de zitting, heeft haar man een blanco formulier getekend en heeft de adviseur de keuze voor de rentevastperiode en de tarieven later ingevuld.

De adviseur brengt daartegen in dat de klant wel degelijk bewust voor een tien jaar vaste rente heeft gekozen en dat zij haar onvrede een jaar eerder had kunnen uiten. Hij erkent wel dat het aflossingsadvies onjuist was en dat de communicatie niet juist was. Hij heeft spijt van zijn uitlatingen tegenover de klant en haar familie.

Niet meer te achterhalen

De geschillencommissie verwerpt de klacht dat het formulier blanco is ondertekend. Bovendien kan niet meer worden achterhaald wat er in 2015 is besproken: “De commissie kan op basis van de stukken niet beoordelen of consument daadwerkelijk zekerheid van de maandlasten wenste en de adviseur de consequenties van de keuze voor een budgetrente heeft besproken. Of de adviseur in strijd met de op hem rustende zorgplicht heeft gehandeld – de bewijslast daarvan rust op consument – kan daarom niet worden vastgesteld.” Het ondertekende formulier was duidelijk en niet misleidend, stelt Kifid vast, en de klant had al eerder kunnen weten dat de rente was gewijzigd.

Met betrekking tot de risico-opslag oordeelt Kifid dat de adviseur zijn fout erkend heeft, gesteld heeft dat de fout niet tot schade heeft geleid en dat de klant daarop niet heeft gereageerd. Daarom is niet komen vast te staan dat de klant schade heeft geleden.

Beneden alle peil

De klachtencommissie is niet te spreken over de communicatiemethode van de adviseur: “De commissie heeft kennis genomen van de door consument in het kader van de klacht overgelegde communicatie door de adviseur. De commissie acht het begrijpelijk dat consument zich beklaagt over de communicatie van de adviseur. Het staat voor haar buiten kijf dat de adviseur onbehoorlijk en niet professioneel heeft gehandeld. De inhoud van de verstuurde e-mailberichten is beneden alle peil en heeft geen enkele zakelijke waarde voor het ontstane geschil.” Maar Kifid heeft geen middelen om de adviseur daarvoor te bestraffen: “De commissie roept hem op zich niet meer op een dergelijke wijze uit te laten richting zijn relaties. De commissie kan echter op basis van haar reglement geen maatregel opleggen.”
De vordering wordt afgewezen. “Alhoewel de adviseur niet integer en niet professioneel heeft gehandeld en heeft erkend dat hij een fout heeft gemaakt, is niet komen vast te staan dat de rente op leningdeel 1 en 2 tegen de wil van consument is vastgezet voor tien jaar.”

Reageer op dit artikel