nieuws

Graafsma en Van Rossum mikken met nieuwe meldpunten op alternatief voor Kifid

Branche 1351

Claimexperts in het woekerpolisdossier René Graafsma en Martin van Rossum willen hun ervaringen met beleggingsverzekeringen gebruiken om ook andere klachten tegen verzekeraars te schikken. Met meldpunten voor onder andere AOV, hypotheken, pensioen en levensverzekeringen willen ze een alternatief bieden voor Kifid.

Graafsma en Van Rossum mikken met nieuwe meldpunten op alternatief voor Kifid

Doel van de meldpunten is om tot een snellere oplossing te komen in klachten tussen verzekerden en verzekeraars. “We hebben bij beleggingsverzekeringen laten zien dat onze compensatiemethode werkt”, zegt Graafsma. Met Van Rossum werkt hij samen in claimplatform Financieel Verbond.

Gewonemensentaal

De claimexpert vindt dat Kifid-procedures te lang duren. “Bovendien moet je als je naar Kifid stapt eerst de interne klachtenprocedure doorlopen. Dat is een enorm traject voor financieel adviseurs die klanten begeleiden. Onze meldpunten zijn daadwerkelijk laagdrempelig en zoeken in gewonemensentaal naar een oplossing.”

Graafsma en Van Rossum mikken nu behalve op beleggingsverzekeringen ook op hypotheken, schadeverzekeringen en pensioenconflicten. Het aanbrengen van klachten kost € 17,08. Volgens Graafsma zijn de eerste zaken inmiddels ingediend en krijgt hij zoveel reacties dat hij snel meer geschillen verwacht.

‘Geen ruchtbaarheid’

De claimexperts proberen met de verzekeraar tot een schikking te komen. In de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken dat aan de uitkomst geen ruchtbaarheid wordt gegeven. “Dat is iets anders dan een zwijgplicht”, beklemtoont Graafsma. Het staat verzekeraars vrij om niet mee te werken en liever een procedure bij Kifid te willen voeren, maar volgens hem zijn de meeste partijen van zins mee te werken. Verzekeraars zouden ook moeite hebben met de lange procedures bij Kifid, aldus Graafsma.

Ombudsman Schadeverzekeringen

Vorig jaar begon ook schade-expert en jurist Eric Horssius een loket dat als Kifid-alternatief moet dienen. Als Ombudsman Schadeverzekeringen behandelt hij consumentenklachten tegen schadeverzekeraars.

Reageer op dit artikel