nieuws

Kifid verwacht ‘onkreukbaarheid’ van werknemers financiële sector

Branche 5678

Kifid verwacht ‘onkreukbaarheid’ van werknemers financiële sector

“Juist van werknemers binnen de financiële sector mag betrouwbaarheid en onkreukbaarheid worden verwacht. De financiële integriteit dient hoog in het vaandel te staan.” Dat zegt de Geschillencommissie van Kifid in een zaak waarin een consument (werkzaam in de financiële sector) een ING-afschrift vervalst om een krediet te krijgen bij ABN Amro.

Het gaat in de zaak om een klant die medio juli 2015 bij ABN Amro een verhoging van zijn Privélimiet Plus aanvraagt. Tijdens de beoordeling gaat ABN twijfelen over de juistheid van de overgelegde inkomensgegevens. De bank vraagt bij de werkgever van de klant of de gegevens wel kloppen. Dit blijkt niet het geval: op de door de klant overgelegde documenten stond een nulletje extra: niet € 343,71, maar € 3430,71.

Op 28 augustus 2015 doet de bank aangifte van valsheid in geschrifte en neemt de gegevens van de klant op in het Externe Verwijzingsregister (EVR) met een duur van acht jaar.

Verstandsverbijstering
De klant stapt daarop naar het Kifid om verwijdering te eisen van zijn persoonsgegevens uit het register. De klant zegt spijt te hebben en in 2015 gehandeld te hebben in een ‘vlaag van verstandsverbijstering’. Hij had enorme financiële verplichtingen in verband met een Triatlon (Ironman) en een MBA studie. Ook stelt de klant dat de nadelige gevolgen van de registratie voor hem van ongekende omvang zijn; het oriënteren op de financiële arbeidsmarkt wordt hem nagenoeg onmogelijk gemaakt, terwijl al zijn opleidingen geheel in dat teken hebben gestaan.

Integriteit
De Geschillencommissie oordeelt dat de bank op basis van de genoemde omstandigheden in redelijkheid tot de registratie heeft kunnen komen. Maar, zegt de commissie, de bank moet ook het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen. “Het belang van de bank en de financiële sector dienen daarbij te worden afgewogen tegen de nadelige gevolgen voor de klant.”

De Geschillencommissie vindt niet dat de klant onevenredig hard wordt geraakt door de registratie. Daarbij weegt de Commissie mee “dat bij het door Consument uitgeoefende beroep in de financiële sector financiële integriteit hoog in het vaandel staat en dat van werknemers in de financiële sector, meer nog dan van ieder ander, op dat punt betrouwbaarheid en onkreukbaarheid mag worden verwacht”. Voorts weegt de Commissie mee dat de klant zich, wegens zijn kennis van de financiële sector, “zich de ongeoorloofdheid van zijn handelen als geen ander heeft moeten realiseren”.

Verkorten
Wel wil het Kifid iets doen aan de duur van de registratietermijn. “De klant wordt ernstig belemmerd in zijn verdere ontwikkeling en loopbaan, dusdanig dat hij op het moment niet in staat is binnen de financiële sector een baan te vinden.” De Commissie legt ABN Amro op om de duur van de EVR registratie te verkorten van acht naar twee jaar.

Reageer op dit artikel