artikel

Adviesbox en brondata

Branche 1963

Binnen de financiële branche is brondata een populair gespreksonderwerp. Natuurlijk willen we dit liever vandaag dan morgen, maar er is nog wel een hele weg te gaan. De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven gestart om gegevens van consumenten, die een financiële dienst willen afnemen, te verzamelen vanuit bronnen waarin deze data beschikbaar is. Een artikel van Intersoftware.

Adviesbox en brondata

Als Intersoftware zien we de meerwaarde van nieuwe toepassingen en ondersteunen initiatieven als Handig!, Ockto, Lckr en iWize. Om een goed advies te geven en vervolgens een financieel product te bemiddelen zijn er altijd veel persoonlijke gegevens nodig. Nog los van de wensen van klanten, doelstellingen, risicobereidheid en mogelijke kennis en ervaring.

Deze inventarisatie is de laatste jaren onderwerp van gesprek. Op menig congres is geroepen dat binnen afzienbare tijd de consument straks met 1 druk op de knop zijn gegevens deelt en dat daarna direct zijn hypotheek of krediet is geregeld. Er worden stappen gezet, maar er is nog een hele weg te gaan. Brondata wordt gezien als mogelijke vervanging van stukken in het acceptatieproces en als vervanging van de traditionele manier van inventariseren. De haalbaarheid, betrouwbaarheid of volledigheid bij gebruik van brondata is voor deze verschillende doelen ook niet hetzelfde. Daarnaast kan dezelfde data uit verschillende bronnen komen en is nog niet alle data actueel beschikbaar.

De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven gestart om gegevens van consumenten, die een financiële dienst willen afnemen, te verzamelen vanuit bronnen waarin deze data beschikbaar is. Bronnen als: Belastingdienst, UWV, MijnOverheid, DUO en Mijnpensioenoverzicht zijn actuele voorbeelden.

Waar passen we brondata nu toe?

Als Intersoftware ondersteunden we met Adviesbox de pilot van “Handig!” waarin het UWV-bericht bij ING, ABN AMRO, Rabobank en Florius de werkgeversverklaring overbodig heeft gemaakt. De pilot wordt praktijk en tevens haakt ook NHG aan en mogelijk snel nieuwe geldverstrekkers. Een mooi voorbeeld van een succesvolle vervanging van een altijd lastig acceptatiestuk.

Naast het rechtstreeks gebruik van databronnen zijn er ook initiatieven zoals Ockto, UwKluis (Lckr) en Iwize. Ockto maakt gebruik van een app op het mobiele apparaat, UwKluis verzamelt de gegevens in een portaal van de consument zelf waarin ook nog andere functionaliteit is opgenomen. De software van iWize maakt dit verzamelen mogelijk via integratie in (bestaande) toepassingen waardoor de consument zijn gegevens niet eerst bij derden hoeft onder te brengen. De software kan worden toegepast via een browserextensie, in een mobiele app en in een desktop applicatie.

Als Intersoftware zien we de meerwaarde van al deze toepassingen en ondersteunen ze dan ook allemaal. Het Ockto Data Model is in te lezen in Adviesbox. Er ligt een koppeling met UwKluis die de komende tijd steeds verder op beschikbare data uitgebreid zal worden. Vanaf eind november 2018 is iWize opgenomen in de “Online Inventarisatie” van de module + Klantdossier van Adviesbox. Op de AM:dag op 20 november lanceren we de vernieuwde “Online Inventarisatie”.

Online inventariseren nu nog gemakkelijker voor de consument

Met onze vernieuwde “Online Inventarisatie” kan de consument zelf bepalen of hij de inventarisatie zelf invult met de hand (minstens half uur bezig) of via zijn DigiD verschillende bronnen ophaalt om een prefill te doen van de vragen. Zo’n 60 datavelden gevuld met juiste gegevens rechtstreeks uit de bron. Gemakkelijk en foutloos. Vervolgens kan de consument de openstaande vragen alsnog zelf aanvullen. Consument en adviseur hebben beiden voordeel van deze uitbreiding van onze huidige Online Inventarisatie.

Meer weten? Bezoek onze website.

Dit artikel is gesponsord door Intersoftware. 

Reageer op dit artikel