artikel

HDI: Focus en keuzes maken

Branche 1504

Als zakelijke schadeverzekeraar voorziet HDI Global SE, the Netherlands in de behoeften van industriële en zakelijke klanten met verzekeringsoplossingen op maat. Naast HDI’s prominente positie in de Europese markt, is het bedrijf actief in meer dan 130 landen middels eigen kantoren, dochterondernemingen en netwerkpartners.

HDI: Focus en keuzes maken
Sharon van Herel

Premiegroei, tegenvallende resultaten door schades in de brandportefeuille en een nieuw label in de markt voor ‘specialties’. HDI focust op groei en maakt keuzes om die groei te bewerkstelligen. Ook in Nederland. “Never a dull moment bij HDI”, zegt Sharon van Herel, sinds 15 juni de nieuwe Managing Director van HDI Global SE, the Netherlands.

Van Herel (38) voelt zich thuis in deze dynamische omgeving. “Ik geniet met volle teugen en merk dat er binnen ons bedrijf wereldwijd echt een forse transformatie gaande is. Dat is ook nodig. We moeten anticiperen op de ontwikkelingen in de markt en de snel veranderende wereld om ons heen.”

Het carrièrepad van Van Herel mag bijzonder genoemd worden. Zij startte in de advocatuur en stapte 10 jaar geleden over naar de verzekeringsbranche door als schadebehandelaar aan de slag te gaan bij Nassau Verzekeringen. Na de overname door HDI in 2011 maakte zij de overstap naar het management. Aanvankelijk gaf ze leiding aan één schadeteam en in de afgelopen drie jaar was ze binnen HDI als Head of Claims verantwoordelijk voor het neerzetten van een centrale schadeafdeling. “En nu eindverantwoordelijk voor het geheel. Best bijzonder als je uit de schadehoek komt”, lacht Van Herel. “De huidige CEO van HDI, Christian Hinsch, komt overigens ook uit de schadehoek dus dat was een mooi voorbeeld.”

Ambities zijn groot

HDI wil in Nederland de leidende schadeverzekeraar zijn in het zakelijk segment. “We willen het beter doen dan de concurrentie. Wij kiezen daarbij voor een samenwerking op de lange termijn met onze klanten, een duurzame relatie. Dat stamt nog uit onze Onderlinge gedachte. Wij willen dat onze klanten succesvol kunnen blijven ondernemen en daarbij op ons kunnen rekenen.”

HDI moet op het netvlies staan als de verzekeraar die een oplossing heeft voor complexe risico’s. “Zo kent men ons ook. Wij hebben ongelooflijk veel kennis in huis en dat moeten we maximaal benutten. Het intermediair adviseert haar klanten en wij bieden bij deze adviezen passende verzekeringen. Daarbij zetten we onze kennis in om complexiteit te verminderen en tot creatieve oplossingen te komen. Daar ligt onze focus. Onze risk consultants brengen de risico’s bij de klant in kaart en adviseren de klant over te nemen preventiemaatregelen. Daarvoor hebben we een apart bedrijfsonderdeel HDI Risk Consulting (HRC). We zien dat dit vruchten afwerpt. Het heeft niet alleen positieve invloed op onze schadecijfers maar helpt onze klanten ook om niet-verzekerbare ondernemers-
risico’s beheersbaar te maken.”

Keuzes maken

De focus van HDI ligt op groei. De halfjaarcijfers van het concern laten die groei ook zien. De bruto premieomzet steeg met 3,7% tot € 2,9 mld, na € 2,8 mld in dezelfde periode van het voorgaande jaar, waarbij de Nederlandse markt als een van de trekkers gold. “Ja, dat zijn inderdaad mooie cijfers. We zien echter ook dat wereldwijd het verzekeringstechnisch resultaat gedrukt wordt door een toenemende schadelast op onze brandportefeuille. Dit geldt overigens niet alleen voor ons, dit speelt in de hele markt. We zien door klimatologische veranderingen dat we in toenemende mate schades hebben door natuurrampen of wateroverlast. Verder is het toeleveranciers- en afnemersrisico een steeds zwaarder schadecomponent. Wordt bijvoorbeeld een fabriek door brand getroffen dan kunnen meerdere klanten daardoor worden geraakt. Belangrijke onderdelen kunnen mogelijk niet meer worden geleverd, waardoor er ook elders productieproblemen/stagnaties ontstaan, oftewel bedrijfsschade (financiële gevolgschade). In essentie zijn de premies voor brandverzekeringen gewoon te laag om deze risico’s en de reguliere risico’s af te dekken. Wij maken daarom nu de keuze om onze premies te verhogen.”

Samen oppakken

Toegenomen capaciteit door nieuwe marktpartijen heeft geresulteerd in steeds lagere premies. “Die lage premies dekken de schadelast niet meer. We moeten die negatieve spiraal doorbreken. Het kan en mag niet zo zijn dat we straks het risico niet meer kunnen verzekeren. Dat mogen we als verzekeringsbranche niet laten gebeuren. Dat is voor ons in ieder geval aanleiding om een stevige keuze te maken. Die keuze betekent dat wij de risico’s van onze verzekerden in onze brandportefeuille opnieuw tegen het licht houden en nieuwe prijsafspraken gaan maken. In het najaar gaan we in gesprek met het intermediair om de noodzaak van de premiestijging toe te lichten. Uiteindelijk moet dat erin resulteren dat uiterlijk in 2020 de premie weer een reële prijs voor het risico is. Wij realiseren ons terdege dat dit geen gemakkelijke boodschap is. Maar het is nodig om te voorkomen dat het risico straks niet meer verzekerbaar is of alleen tegen veel te hoge premies”, aldus Van Herel. “Het is zaak om nu onze verantwoordelijkheid te nemen en hierin samen op te trekken. Doen we dat niet, dan zullen op termijn andere segmenten en daarmee ook andere verzekerden daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. Dat is niet fair en dat willen we absoluut voorkomen. Premies moeten passen bij het risico. Volgens mij is dat waar we met elkaar voor zouden moeten staan en wat klanten van ons mogen verwachten.”

Nieuw label

“Onze andere producten zijn winstgevend, maar ook daar blijven we scherp op beheersing van de schadelast. Vooral bij Cyber zien we dat onze preventie-insteek onderscheidend is.” HDI timmert ook fors aan de weg als het gaat om speciale risico’s. “HDI en Hannover Re zijn een joint venture gestart onder de naam HDI Global Specialty. Denk aan crisismanagement, juwelierspolissen, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid. Dit soort polissen vraagt om een andere manier van underwriting en online hulpmiddelen. We gaan dit label ook in Nederland voeren en dat biedt kansen om andere ‘specialties’ in de Nederlandse markt te introduceren. Daarmee gaan we hele mooie dingen doen.”

Dit artikel is gesponsord door HDI Global SE.

Reageer op dit artikel