Hoe gaat de Vereende om met mensen met een betalingsachterstand?

Hoe gaat de Vereende om met mensen met een betalingsachterstand?

Verzekeraars kunnen, door constructief om te gaan met klanten met betalingsproblemen, eraan bijdragen dat de financiële problemen van deze groep klanten niet groter worden. Verzekeraars kunnen hen soms zelfs juist helpen deze problemen aan te pakken. Hiervoor is een protocol bij betalingsachterstanden opgesteld waarin regels voor verzekeraars in de omgang met klanten met betalingsproblemen zijn opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om communicatie en informatievoorziening, afspraken met incassopartners, meewerken aan schuldsanering en weer verzekeren van mensen die een schuldsaneringstraject hebben doorlopen.

Stichting toetsing verzekeraars (Stv) controleert door middel van audits of verzekeraars zich aan dit protocol houden. Later dit jaar zullen zij de bevindingen communiceren. Voor de verzekeraars organiseerden zij alvast een bijeenkomst om de voorlopige resultaten te bespreken en door middel van een ervaringsdeskundige en workshops door experts de noodzaak van een goede uitvoering van dit protocol nog verder te benadrukken.

Carola Wijkamp-Hermsen

Een van de sprekers was Carola Wijkamp-Hermsen, directievoorzitter bij de Vereende en lid van bestuur van het Verbond van Verzekeraars en lid RvT van New Financial Forum. De Vereende biedt oplossingen voor maatschappelijke problemen in de schadeverzekeringsbranche, zonder winstmaximalisatie of groei als doel. Naast de verzekeraar de Vereende omvat dit het Waarborgfonds, het Nederlands Bureau, de Atoompool en de NHT (Terrorismepool). Het doel is om onverzekerbaarheid tegen te gaan. Vanuit deze rol heeft de Vereende ook een belangrijke maatschappelijke rol bij de verzekerbaarheid van mensen die door betalingsproblematiek zich niet meer in de reguliere markt kunnen verzekeren.

Carola begint met een persoonlijke introductie dat zij niet alleen stellig gelooft in een maatschappij waar men goed voor elkaar moet zorgen, maar ook dat zij zelf uit een gezin komt waar door omstandigheden elk dubbeltje omgedraaid moest worden en zij dus uit eigen ervaring weet welke stress en uitdagingen dit met zich mee kan brengen. Daarom raakt dit onderwerp haar ook persoonlijk.

Wat doet de Vereende?

Bevlogen vertelt Carola dat klanten met een betalingsachterstand onderdeel van de core business is. Als intermediaire organisatie kunnen mensen alleen via een assurantieadviseur een verzekering afsluiten. Dus op voorhand spreekt de Vereende klanten sporadisch. Maar als klanten bellen met een betalingsachterstand, gaat de organisatie het gesprek aan. Waarom is er een achterstand? Er wordt dan gekeken naar verschillende mogelijkheden om de klant te helpen. Zou een betalingsregeling lucht geven, zou de klant met minder dekking uit kunnen of zou de klant bijvoorbeeld bij een terugval in schadevrije jaren niet beter de laatste schade zelf kunnen betalen? Uiteraard gaat dat allemaal in samenspraak met de adviseur.

Als blijkt dat er schuld is bij meerdere partijen, wordt de klant doorverwezen naar de gemeente voor schuldhulpverlening. En als de klant eenmaal in de schuldhulpverlening zit (bij een NVVK-lid), zijn een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en een inboedelverzekering vaak verplicht. Specifiek voor die klanten wordt de AVP en inboedelverzekering met korting aangeboden. Op deze manier helpt de organisatie mensen in een schuldhulpverlening de eerste stappen te zetten.

De Vereende zou graag meer doen, want als vangnetverzekeraar heeft de organisatie een maatschappelijke rol. Maar ze moeten ook financieel gezond blijven, zwarte cijfers schrijven en voldoen aan alle eisen die aan verzekeraars worden gesteld. De premies worden berekend op het risicoprofiel. Dat betekent dat als een groep korting krijgt, andere groepen iets meer moeten betalen. Dat blijft een heel lastig spanningsveld, waarmee de organisatie zo eerlijk mogelijk omgaat.

Als vangnetverzekeraar probeert de Vereende de klanten zo snel mogelijk weer naar de reguliere markt te krijgen. Het is fijn dat mensen die nergens anders terecht kunnen, zich door dit vangnet toch nog kunnen verzekeren, maar zeker voor mensen met schulden is het door de hogere premie geen goede situatie. De organisatie stuurt ook steeds meer op een terugkeer zodra dat mogelijk is. Het klinkt raar, een verzekeraar die van zijn klanten af wil, maar dat is wel de rol van de Vereende. En natuurlijk blijven er dan nog genoeg andere bijzondere risico’s die wel echt bij de Vereende thuishoren.

Oproep aan verzekeraars

Hoe groot het probleem is van mensen met schuldenproblematiek is lastig in te schatten. Exacte cijfers kan nog niet uit de data worden gehaald. Maar Carola doet hierbij ook een oproep: “Zeg de verzekering van klanten niet te snel op. Als iemand een keer zijn verzekering niet op tijd heeft betaald, kijk dan eerst wat er aan de hand is en of de klant makkelijk geholpen kan worden. Want zoals gezegd, het is goed dat er een vangnet is, maar het is beter voor de klant wanneer hij of zij er geen gebruik van hoeft te maken.”

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier