Overwaarde-hypotheek voor senioren met eenmalige én periodieke uitkering

Overwaarde-hypotheek voor senioren met eenmalige én periodieke uitkering

Er zijn mensen die nu genieten van hun oude dag met een AOW en een bescheiden pensioen. Maar de boodschappen zijn duurder geworden, het prijsplafond voor energie is vervallen en ook zijn diensten aan inflatie onderhevig. Extra financiële ruimte kunnen zij in deze tijd goed gebruiken.

Om financiële ruimte te creëren is het opnemen van de overwaarde uit de woning daarom een optie voor senioren. Huiseigenaren boven 65 jaar hebben een gemiddelde overwaarde van bijna 400.000 euro maar het vermogen zit ‘vast’ in hun woning. Verhuizen is in veel gevallen niet gewenst en daarnaast wordt langer thuis blijven wonen door de overheid gestimuleerd.

Met de ZilverHuis Hypotheek biedt Onderlinge ’s-Gravenhage (OG) aan senioren de mogelijkheid om de overwaarde van hun woning te gebruiken voor een plezierige en comfortabele oude dag.

Deze overwaarde-hypotheek maakt het vanaf 17 juni mogelijk om een eenmalige uitkering tot maximaal 30.000 euro op te nemen, in combinatie met een periodieke (maandelijkse) uitkering. Hiermee kan de klant de woning toekomstbestendig maken of gewenste verbouwingen uitvoeren om de woning te verduurzamen.  

Plezierige oude dag

Extra financiële ruimte voor een plezierige oude dag met een aanvulling op pensioen kan echt het verschil maken. Adviseurs kunnen samen met hun klanten online meer informatie vinden over deze vernieuwde ZilverHuis Hypotheek, zodat klanten goed worden geïnformeerd bij het doornemen van hun financiële levensloop.

Onderlinge ’s-Gravenhage is geen gewone verzekeraar, maar een ledenorganisatie. Het uitgangspunt is ‘voor en met elkaar’ te zorgen voor een gezonde financiële toekomst. OG biedt haar leden producten en diensten aan die bijdragen aan een prettige leefsituatie nu en later. Zo faciliteert ze naast de ZilverHuis Hypotheek ook een dienstenplatform genaamd Woonz.nl dat speciaal is ingericht voor senioren ter ondersteuning van de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen. Op dit platform kunnen klanten inspiratie opdoen over langer thuiswonen en de hiertoe benodigde diensten aanvragen.

Om senioren en hun mantelzorgers te helpen bij een goed gesprek over langer zelfstandig thuiswonen, ontwikkelde OG een boekje met tips en stellingen om het (soms wat moeilijke) gesprek over ‘later’ tussen generaties te ondersteunen. Het Familiegesprek boekje is gratis te downloaden, wat ook voor de intermediair helpend kan zijn in het bieden van extra support bij het aansnijden van het gesprek over toekomstbestendig wonen.

Dit artikel is gesponsord door Onderlinge ‘s Gravenhage