Wat als... elke mkb'er cyberveilig kan ondernemen?

Wat als... elke mkb'er cyberveilig kan ondernemen?

Elk jaar worden er 20.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Digitale dreigingen vormen een enorme uitdaging voor mkb'ers. Maar wat als… cybersecurity niet langer een zorg is?

Sprookjes bestaan natuurlijk niet. En de actualiteit ontnuchtert meteen: Nederland telt relatief veel datalekken, zo blijkt uit de Jaarrapportage meldplicht datalekken 2022 van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat moet dus beter.

Digitale hygiëne

De afgelopen vijf jaar heeft de AP zelfs meer dan 114.000 datalekmeldingen ontvangen. Dat onderstreept de ernst van de situatie. Natuurlijk heeft de digitalisering het werk makkelijker gemaakt: online verkoop, cloudopslag, werken op afstand – de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar dan moet de zogeheten digitale hygiëne, de online-veiligheid, wel op orde zijn. Is dat niet het geval? Dan gebruiken cybercriminelen diezelfde mogelijkheden en slaan ze toe met phishing, ransomware-aanvallen of kwetsbare software, met alle gevolgen van dien. 

Pijlen gericht op het mkb

Veel mkb'ers denken: ik ben niet interessant voor cybercriminelen. Tot ze worden geconfronteerd met een cyberaanval. En dat komt steeds vaker voor. Maar liefst tachtig procent van het midden- en kleinbedrijf kreeg volgens onderzoek van ABN Amro te maken met cybercriminaliteit. De reden? Grote bedrijven investeren massaal in digitale veiligheid, dus richten criminelen hun pijlen nu op het mkb.

Het midden- en kleinbedrijf voelt zich goed beveiligd, maar de realiteit is een ontnuchterend ‘nee’ en schade van een cyberaanval loopt al snel in de papieren. Gelukkig is het mkb zich steeds meer bewust van de risico’s. Cybercrime en cyberonveiligheid worden gezien als grootste risico voor de bedrijfscontinuïteit, blijkt uit de Nationale risicomanagement monitor mkb, een onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van Avéro Achmea. Het mkb is zich bewust van de risico’s, maar de beveiliging kan en moet beter.

Gevaar voor bedrijfscontinuïteit

De impact van een cyberaanval is groot. Denk aan productieverlies, datalekken, juridische gevolgen, reputatieschade en verlies van klanten. Het kan zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Toch blijkt dat veel mkb’ers niet actief advies inwinnen bij hun adviseur.

Snel weer aan de slag gaan – ook als het misgaat – is voor ondernemers het allerbelangrijkst. Een cyberassessment door een gespecialiseerde partner, via CyberZeker van Avéro Achmea, brengt risico’s in kaart. En het cyberteam ondersteunt verzekerde ondernemers 24/7 bij incidenten.

Maar voorkomen is altijd beter dan genezen, daarom is het belangrijk dat adviseurs de cyberveiligheid bespreken met hun relaties. Ze hoeven geen technische experts te zijn om goed te kunnen adviseren: risico’s herkennen, de juiste vragen stellen en eventueel experts aanhaken: dat is belangrijk. Het assessment van CyberZeker stelt bedrijven in staat om zwakke plekken te identificeren en verbeteringen door te voeren.

Dit is een partnerbericht van  Avéro Achmea / bekijk het partnerdossier.