Markel Nederland lanceert een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking specifiek ontwikkeld voor mediabedrijven en -professionals

Markel Nederland lanceert een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking specifiek ontwikkeld voor mediabedrijven en -professionals

De mediasector heeft zich in rap tempo ontwikkeld. Met de opkomst van digitale en sociale media is de manier waarop mediacontent anno 2024 wordt gemaakt en gepubliceerd veranderd.

Hiermee verband houdende beroepsaansprakelijkheidsrisico’s zijn omvangrijk en uitdagend. Derden kunnen schade lijden door handelen of nalaten van mediabedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een onbedoelde inbreuk op het auteursrecht. Hieruit voortvloeiende aanspraken kunnen de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar brengen.

Speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor mediabedrijven worden met name gesloten op de Londense verzekeringsmarkt en weinig op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Markel Nederland springt in dit gat met een provinciaal beroepsaansprakelijkheidsproduct voor kleine en middelgrote mediabedrijven en -professionals die in Nederland zijn gevestigd.

Doelgroep

De verzekering is bedoeld voor media dienstverleners (zoals bureaus op het gebied van marketing, reclame, communicatie en public relations), uitgeverijen, uitzenders, mediaproductiebedrijven (zoals producenten van (bedrijfs)video’s en (bioscoop)reclame) en content creators (zoals bloggers, podcasters, social media content creators en vloggers).

Dekking

Het product biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking tegen aanspraken op schadevergoeding van derden als gevolg van handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid.

Onder meer gedekt is vermogensschade die voortvloeit uit contractbreuk (wanprestatie), onbedoeld(e) aantasting van eer en goede naam, plagiaat, misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame, schending van auteursrecht, inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten en handelen of nalaten in strijd met een verkregen licentie. Ook het niet erkennen van auteurschap en adviseren over en/of organiseren van promotiecampagnes en loyaliteitsprogramma’s valt onder de dekking.

Naast vergoeding van financieel nadeel biedt de verzekering een ruime regeling met betrekking tot de te vergoeden kosten. Onder meer meeverzekerd zijn de kosten van verweer bij een (dreigende) aansprakelijkstelling, bereddingskosten, rectificatiekosten, reconstructiekosten, rehabilitatiekosten en kosten voor de aanwezigheid bij een gerechtelijke procedure.

Verder biedt de verzekering werelddekking, exclusief aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de USA of Canada. Indien gewenst kan het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico worden meeverzekerd. Ook hiervoor heeft Markel nieuwe verzekeringsvoorwaarden ontwikkeld.

Dit artikel is gesponsord door Markel Nederland.