AMdag: AFM-voorzitter Laura van Geest bespreekt knelpunten adviseurs

AMdag: AFM-voorzitter Laura van Geest bespreekt knelpunten adviseurs

Verbeteringen in de bedrijfsvoering van financieel adviseurs, de druk op hypotheekadviseurs in de verhitte woningmarkt en verzekerbaarheid van huizen bij klimaatrisico's. Over deze thema's die spelen voor financieel adviseurs bij het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten, spreekt voorzitter Laura van Geest van de AFM tijdens AMdag op dinsdag 28 november.

Een vlekkeloze bedrijfsvoering is in de praktijk nog geen vanzelfsprekendheid bij financieel adviseurs, zo blijkt uit het rapport Marktindrukken van de AFM. “Dit kan en moet beter”, zo luidde het commentaar van de toezichthouder. Van Geest gaat hier verder op in en bespreekt de basiszaken die de financieel adviseur op orde kan brengen. De toezichthouder constateerde vorig jaar dat er adviseurs zijn zonder de vereiste diploma’s.

Invloed van kunstmatige intelligentie

Van Geest bespreekt ook de risico’s van digitalisering, zoals het onbeheerst gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook incidenten met IT en beveiligingsrisico’s zijn urgent. De AFM pleit ervoor om de Europese verordening die eisen stelt aan grote kantoren voor wat betreft beveiliging (Dora), model te laten staan voor alle financieel dienstverleners.

Hypotheekadviseurs en de druk die zij ervaren gezien de gespannen huizenmarkt zijn eveneens een onderwerp. Hypotheekadviseurs moeten steeds meer aan de orde stellen bij hun potentiële klanten. Bij de AFM komen regelmatig signalen binnen dat de kwaliteit van hypotheekadvies hierdoor onder druk staat. Maar adviseurs moeten toch voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen, waar de AFM ook een leidraad over uitgeeft.

Oplossingen voor funderingsschade

Tot slot haakt Laura van Geest ook aan bij het meest recente trendrapport van de AFM waarin de toezichthouder de aanbeveling deed om klimaatrisico’s in te prijzen bij bestaande en te koop staande woningen. Huizen zijn momenteel nog onverzekerbaar tegen klimaatrisico’s, maar er is wel degelijk een rol weggelegd voor de adviseur. Zo kunnen makelaars en taxateurs al tijdens de oriëntatie- en koopfase informeren over funderings- en overstromingsrisico’s.

Jan-Willem Oomen

Jan-Willem Oomen

redacteur AM