Follow the Money: 'ASR trekt aan touwtjes bij ZZP Nederland'

Follow the Money: 'ASR trekt aan touwtjes bij ZZP Nederland'

Hoewel ZZP Nederland aangeeft een onafhankelijke belangenbehartiger voor zzp'ers te zijn, blijkt dat de besloten vennootschap ZZP Nederland onderdeel is van verzekeraar ASR. Dit wekt níét de indruk van onafhankelijkheid, maar wél die van belangenverstrengeling, onder meer op het vlak van lobbyen en het aanbieden van verzekeringsproducten aan de leden van ZZP Nederland.

Dit blijkt uit een uitgebreid artikel dat gisteren op de website van Follow the Money verscheen.

ZZP Nederland: stichting én een bv

De contributie van de 55.000 leden die de stichting ZZP Nederland inmiddels rijk is, gaat direct naar de gelijknamige besloten vennootschap. En die besloten vennootschap is weer - via Certitudo Investments en D&S Participaties - onderdeel van verzekeraar ASR.

Dat laatste wordt nergens op de website van ZZP Nederland duidelijk. Terwijl de besloten vennootschap – waarvan ASR dus het moederbedrijf is – wel bijvoorbeeld de bestuurders van de stichting benoemt. Ook is de stichting financieel afhankelijk van de bv, wat volgens Follow the Money de facto betekent dat ASR de bestuurders van de stichting betaalt.

Verzekeringen ASR naar voren geschoven

ZZP Nederland verkoopt ook verzekeringsproducten aan haar leden, onder meer van ASR. Wil je als lid online een aov afsluiten, dan komt al gauw de polis van ASR als meest voordelige uit de bus, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Doe je dit via een premieberekening op de site, dan gebeurt dit direct en alleen met een verzekering van ASR, blijkt in de praktijk.

Wel heeft de belangenbehartiger een eigen verzekeringskantoor met een eigen AFM-vergunning in huis, laat ZZP Nederland weten op de website. Bij ZZP Nederland Verzekeringen kun je als zelfstandige terecht voor objectief verzekerings- en hypotheekadvies.

Niet bekend bij relevante instanties

De afgelopen tijd passeerden diverse (politieke) thema’s de revue die zowel van belang zijn voor zzp’ers als verzekeraars. Zoals de pensioenopbouw van zzp’ers binnen de wtp. Onder meer ZZP Nederland pleitte voor meer fiscale ruimte voor zelfstandigen, opdat zij zelf vermogen kunnen opbouw in geval van arbeidsongeschiktheid of voor hun oude dag. Iets wat aansluit bij de belangen van ASR, die diverse pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproducten aanbiedt.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de bijhorende Kamercommissie was de verhouding tussen ASR en ZZP Nederland in ieder geval niet in zoverre duidelijk. Ook voor andere belangenverenigingen voor ondernemers (o.a. ONL voor Ondernemers) was deze informatie nieuw, zo valt te lezen in het stuk.

Reactie ZZP Nederland en ASR

ZZP Nederland laat in het artikel van Follow the Money weten dat de website en de stichting in de huidige vorm aan duidelijkheid te wensen overlaten.

In een uitgebreide reactie laat ASR onder andere weten dat ze zich niet bemoeit met de gang van zaken binnen de stichting en de (nog te lanceren) vereniging ZZP Nederland en de belangenbehartiging die wordt uitgevoerd.

Ook is er volgens ASR wél sprake van onafhankelijk verzekeringsadvies. Daarvoor verwijzen ze naar de verzekeringskaarten en dienstenwijzer van ZZP Nederland Verzekeringen, waar inderdaad veel meer aanbieders worden voorgedragen. In de dienstenwijzer van ZZP Nederland Verzekeringen staat wél vermeld dat het onderdeel uitmaakt van ASR.

Aäron van der Sanden

Aäron van der Sanden

Redacteur AM