Naast sparen nu ook beheerd beleggen bij aanvullende pensioenopbouw Nationale-Nederlanden: "Het beste van twee werelden"

Naast sparen nu ook beheerd beleggen bij aanvullende pensioenopbouw Nationale-Nederlanden: "Het beste van twee werelden"
Kokke van der Werf, directeur Sparen en Beleggen bij Nationale-Nederlanden Bank

De Wet toekomst pensioenen heeft het pensioenbewustzijn bij Nederlanders vergroot. Desondanks is het niet eenvoudig om op maat van het individu het pensioen vorm te geven. "Ik zie daar een belangrijke rol weggelegd voor adviseurs, omdat zij de situatie van de klant overzien", zegt Kokke van der Werf, directeur Sparen en Beleggen bij Nationale-Nederlanden Bank.

Samen met de adviseurs kwam Nationale-Nederlanden dan ook met een uitgebreid product: Aanvullende PensioenOpbouw met sparen en beheerd beleggen. Dat product komt allerminst uit de lucht vallen. Nationale-Nederlanden ging gesprekken aan met de adviseurs waar zij mee samenwerkt. “Uit die gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan een aanvullend pensioenproduct, met meer flexibiliteit in de manier van vermogensopbouw. Met die opdracht zijn we aan de slag gegaan."

Nationale-Nederlanden had al het product Aanvullende PensioenOpbouw maar dat is uitgebreid van alleen sparen naar de mogelijkheid om binnen dit product ook beheerd te beleggen. Van der Werf: "Een logische combinatie, omdat met de toevoeging van beheerd beleggen de kans op een hoger rendement, ondanks de risico’s, over de jaren heen kan toenemen. Daar komt bij dat we de kennis over beheerd beleggen in beleggingsfondsen al in huis hebben.”

Arjan Vroom, senior marketeer bij Nationale-Nederlanden
Arjan Vroom, senior marketeer bij Nationale-Nederlanden

Complexiteit pensioenwet

De klant kan hierbij, met behulp van de expertise van de adviseur, zelf kiezen. Wat is het inkomen dat de klant later wil halen? Hoeveel risico wil en kan de klant lopen bij zijn beleggingen? Bij welke verhouding tussen sparen en beleggen voelt de klant zich comfortabel?

Arjan Vroom, senior marketeer bij Nationale-Nederlanden: “De adviseur kan, te midden van de complexiteit van de nieuwe pensioenwet, zijn rol pakken en echt meerwaarde bieden. We willen dan ook graag met hem of haar samenwerken. Wij komen met producten die passen bij diens praktijk en de adviseur overziet het totaalplaatje. Samen komen we zo tot een passende oplossing voor het inkomen voor later.”

Lifecycle-methode

Daarbij is het goed te weten dat de zorgplicht voor het beleggen binnen het product bij Nationale-Nederlanden ligt. Vroom: “Wij checken geregeld bij de klant of de instellingen van het product nog kloppen bij de persoonlijke situatie van de klant, waaronder zijn of haar wensen. Bijvoorbeeld: het kan belangrijk zijn om richting de einddatum minder risico te lopen. Dat passen we met de lifecycle-methode aan. Natuurlijk heeft de adviseur wel zijn zorgplicht voor het pensioenadvies."

"Bij dit product zit de klant via een dashboard zelf aan de knoppen", legt Vroom uit. "Daar kun je de verdeling tussen sparen en beleggen regelen. Ook de adviseur ziet in het dashboard hoe de verhouding tussen sparen en beleggen zit. Bij de nieuw ingestroomde klanten is de verdeling op dit moment dertig procent sparen versus zeventig procent beleggen. Het beleggingsgedeelte is dan verspreid over verschillende beleggingscategorieën in beleggingsfondsen.”

Bij dit product zit de klant via een dashboard zelf aan de knoppen; daar kun je de verdeling tussen sparen en beleggen regelen. ”

In het dashboard voor de klant en de adviseur is inzichtelijk waar de inleg in het product toe kan leiden in de toekomst. Van der Werf: “Dat is geen garantie, maar het is wel belangrijk om een beeld te geven van hoe dat aanvullende inkomen eruit kan zien na het bereiken van de AOW-leeftijd.”

Derde pijler-product

De adviseur hoeft zich niet inhoudelijk met beleggen bezig te houden, maar kan wel adviseren over het product. Past dit in de situatie van een specifieke klant? Van der Werf: “Dit is een zogenaamd derde pijler-product. AOW van de overheid is de eerste pijler. Daarna volgt het pensioen via de werkgever. Als laatste heb je de aanvullende pensioenOpbouw; dit is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan extra opbouw naast de eerste en tweede pijler. Bijvoorbeeld omdat er bij een ondernemer of zzp’er ergens tijdens de loopbaan een pensioengat is ontstaan. Een adviseur kan die elementen in de pensioenopbouw bekijken en nagaan of er extra stappen moeten worden genomen. Ook gezien de wensen van de klant na de pensioengerechtigde leeftijd.”

Dit is het juiste moment om dat gesprek te voeren, beschouwt Vroom. “We zien dat na de invoering van de Wet toekomst pensioenen het pensioenbewustzijn is toegenomen onder Nederlanders. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. De wet zelf bepaalt dat de mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen aanzienlijk zijn verruimd. Dat is een haakje om het goede gesprek te voeren.”

Beste van twee werelden

Dat gesprek gaat niet alleen over wat de klant opbouwt, maar ook over wat deze nodig heeft als hij of zij met pensioen gaat. Van der Werf tot slot: “Als Nationale-Nederlanden zijn we van de pensioenen en de pensioenaanvulling. Met de introductie van Aanvullende PensioenOpbouw met beheerd beleggen zijn we de enige partij in Nederland die op alle pijlers pensioenproducten aanbiedt.” Lachend: “Alhoewel, de overheid verzorgt natuurlijk de AOW.” Aanvullende PensioenOpbouw met beheerd beleggen kan dat handig aanvullen. Het biedt sparen en beleggen ineen. Met inzicht en overzicht voor de klant en de adviseur. “Het is echt het beste van twee werelden.”

Dit is artikel is gesponsord door Nationale-Nederlanden.