Unigarant over inzending AMdiversity: 'Veelzijdigheid van mensen is onze kracht'

Unigarant over inzending AMdiversity: 'Veelzijdigheid van mensen is onze kracht'
Mark Hoogsteen

Unigarant is een van de finalisten van de allereerste AMdiversity. Ook Obvion en Dazure behoren tot de top 3. De toppers presenteren zich vanmiddag op AM Insights -Diversity. P&O adviseur Mark Hoogsteen van Unigarant geeft een toelichting op de inzending van de verzekeringstak van de ANWB.

De nominatie voelt als een erkenning en aanmoediging om aandacht te blijven houden voor een inclusieve werkomgeving en cultuur”

Hoe bevordert Unigarant diversiteit op de werkvloer?
"Diversiteit en inclusie worden in onze ogen uiteindelijk bepaald door de cultuur van je organisatie. Unigarant/ANWB Verzekeren is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Onze inzending voor de AMdiversity-prijs is hiervan een voorbeeld en gericht op de zogeheten openhiringgedachte. Juist de veelzijdigheid van onze mensen zien we als onze kracht en helpt ons een nog betere verzekeraar te zijn. Deze nominatie voelt als een mooie erkenning en aanmoediging om aandacht te blijven houden voor een inclusieve werkomgeving en cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut."

Welke initiatieven hebben jullie ontplooid?
"Open hiring is een van onze recruitmentinitiatieven. Hiernaast zijn onze recruiters een half jaar terug gestart met de training Inclusief werven en objectief selecteren. Juist door onze vacatureteksten meer inclusief te gaan schrijven verwachten wij een brede doelgroep en talent aan te spreken. Dergelijke initiatieven ontplooien wij in samenwerking met een projectgroep D&I. Een ander voorbeeld is dat wij recent een samenwerking zijn aangegaan met de organisatie Onbeperkt aan de Slag. Deze organisatie zet zich in voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Het doel van deze samenwerking is om de participatiedrempel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook tot Unigarant/ANWB Verzekeren, te verkleinen"

Denken jullie hiermee een voorbeeld te zijn voor de branche?
"Diversiteit en inclusie binnen Unigarant/ANWB Verzekeren wordt als thema meer en meer omarmd. Dit start met bewustwording en het creëren van draagvlak. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan heldere uitgangspunten en realistische doelstellingen voor zowel de korte als de lange termijn. Dat we hiermee een voorbeeld willen stellen is zeker; of we daadwerkelijk een voorbeeld zijn durven we niet te zeggen. De wil is er in ieder geval. Dat is een voorwaarde en van belang om met elkaar ten aanzien van dit thema stappen te zetten."

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk om een cultuur te creëren waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen gelijkwaardig behandeld wordt”

Waar staat de branche over tien jaar op het terrein van diversiteit?
"Nog altijd hebben niet alle mensen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Wij willen hier verandering in brengen, maar kunnen dit natuurlijk niet alleen. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk om een cultuur te creëren waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Wij zijn er van overtuigd dat als wij ons bewust zijn van de diversiteit van mensen en daarnaar handelen, we samen het verschil gaan maken. Over tien jaar mag dit geen thema meer zijn en is dit normaal. Binnen Unigarant/ANWB Verzekeren zijn wij trots op onze cultuur. Een organisatiecultuur waarin de samenwerking en helpen+ centraal staan en bovenal waar iedereen welkom is."

Alexandra Meijer

Alexandra Meijer

Redacteur AM