Inpact: AWI, DDi, Infofolio en Differ Solutions intensiveren integratie

Inpact: AWI, DDi, Infofolio en Differ Solutions intensiveren integratie
Manon Borsboom, Thom Menssink, Paul Hijmans (vlnr): "Wat vandaag goed is, moet morgen beter.”

Met de oprichting van Inpact intensiveren AWI, DDi, Infofolio en Differ Solutions hun integratie. Inpact levert samen met haar bijna 100 medewerkers producten en diensten aan verzekeraars, intermediairs, volmachten en serviceproviders. Indirect levert zij haar bijdrage op het afdekken van risico's voor vele miljoenen particuliere en zakelijke polishouders.

Inpact levert een actieve bijdrage in de ontwikkeling van producten en diensten die volledig in dienst staan om het vele werk van de intermediair en acceptant sterk te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen zij zich volledig toeleggen op het werk waar ze echt goed in zijn. Het adviseren van hun klanten, met een zorgvuldig geleverd en toegepast risicoadvies. Het doel van Inpact: ‘Facilitating focus’.

Het doel van Inpact: facilitating focus”

Met respect voor de huidige IT-infrastructuur van klanten, onderscheiden de ambities van Inpact zich door de beschikbare producten en diensten verder met elkaar te integreren en te investeren in nieuwe proposities. Met focus op het versnellen en vereenvoudigen van de dienstverlening van de gehele keten aan verzekeringsprocessen. De labels AWI, DDi, Differ Solutions en Infofolio blijven vanuit hun kracht opereren.

Logische fit

“In het huidige landschap zijn er te veel software (en -diensten) leveranciers. De markt is versnipperd. Er zijn (te) veel verschillende oplossingen, die elkaar in mindere- of meerdere maten overlappen. Door het gesprek aan te gaan met relaties en andere softwareleveranciers is vorig jaar tractie ontstaan in de aanloop naar de oprichting van Inpact", vertelt Thom Menssink managing director. "Voor onze relaties kunnen we versneld meer waarde toevoegen. Om te beginnen door de integratie van onze ideeën, plannen en roadmaps. En door nieuwe partijen bij Inpact aan te laten sluiten. Wij geloven in data en proces-optimalisatie. Data als brandstof om verzekerden sneller, beter en vooral goed geïnformeerd te kunnen adviseren. Proces automatisering om verzekeringsmedewerkers te kunnen laten doen waar ze goed in zijn en blij van worden. In plaats van het werken aan oeverloze administratieve handelingen."

Menssink vervolgt: "Onze blik om te excelleren gaat verder. Buiten de gebaande paden en de markt(partijen) die wij uit ons dagelijkse werk goed kennen. Ook internationaal!”

Grotere relaties

De consolidatie resulteert ook in ‘grotere’ relaties. Grotere relaties hebben over het algemeen ook complexere vragen. Door samen te gaan, is Inpact beter in staat deze complexere vraagstukken in te vullen. Naast uiteraard zaken efficiënter te organiseren en het onderling delen van kennis.

Om relevant te zijn en te blijven, moet een organisatie een bepaalde ‘body’ hebben. Inpact moet meegroeien met haar relaties. Het samengaan van de labels geeft de vrijheid om autonoom te blijven opereren. Dit biedt meer flexibiliteit en toekomstbestendigheid.
Manon Borsboom, sales & marketing director, zegt hierover: “Onze medewerkers en onze relaties zijn voor ons de belangrijkste assets die we hebben. Ons doel is te streven naar het zijn van een partner voor onze relaties en het hebben van fans in plaats van gebruikers. Een aantal jaar geleden hebben de AWI Community opgericht met als doel een plek te creëren waar relaties over branche brede ontwikkelingen kunnen praten, alsook ervaringen uit kunnen wisselen van praktische dagelijkse zaken. Daarnaast vragen we onze relaties actief mee te denken of wij met de juiste ontwikkelingen bezig zijn, hoe deze te prioriteren en hoe onze roadmap eruit moet zien. Deze community wordt nu uiteraard de Inpact Community!"

"We willen dit jaar ook een vervolg geven aan het eerder georganiseerde Volmacht360 event", vervolgt Borsboom. "Destijds (okt 2021) neergezet als volmacht branche breed event waarbij leveranciers, verzekeraars en volmachten op persoonlijke titel zijn uitgenodigd. Dit jaar zullen we dit event wat dichter bij onszelf houden.”

“Het is mooi om te zien dat de eerste ideeën en integraties tussen de verschillende teams opgestart worden."
“Het is mooi om te zien dat de eerste ideeën en integraties tussen de verschillende teams opgestart worden."

Inpact nu en straks

Ieder label heeft en houdt een eigen specialiteit. AWI en Differ Solutions blijven investeren in een geïntegreerd productaanbod en sluitstraten voor adviseurs, volmacht bedrijven en serviceproviders voor zowel het particuliere als het zakelijke domein. DDi – specialist in document-, data classificatie en proces robotisering – richt zich met haar RPA Platform op de robotisering van arbeidsintensieve werkprocessen. Infofolio is het data science expert centrum van Inpact. Met volledige focus op de levering van hoogwaardige data over vastgoed en gebruik ervan aan de verzekeringsbranche.

“Het is mooi om te zien dat de eerste ideeën en integraties tussen de verschillende teams opgestart worden om zo in samenwerking met onze relaties en partners tot nieuwe productproposities te komen. Daarnaast zie je dat ieder label zijn eigen werkwijze heeft en dat de andere labels hiervan kunnen leren om zo tot een nog betere dienstverlening te komen voor onze relaties en partners.”

Ieder label heeft en houdt een eigen specialiteit”

Paul Hijmans, product development director, vervolgt”: “Door het inzicht dat wij opdoen bij de relaties die we hebben, de kennis van de verzekeringsbranche binnen in onze organisatie en bij onze collega’s, kunnen en willen we actief meedenken bij vraagstukken die er spelen in de branche. Aan de ene kant door oplossingen te creëren voor onze relaties, maar ook om onze input te geven over nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. Wat vandaag goed is, moet morgen beter.”

Verrassen

Tegelijkertijd wil Inpact meer bereiken. Ze willen graag verrassen. Sterk gevormd door een onderzoekend karakter, staat van en met elkaar leren en optrekken centraal. Om zo haar relaties te voorzien van meer efficiency en mogelijkheden tot nieuwe producten. Inpact hecht een grote waarde aan de relatie met haar klanten, partners en marktpartijen. Vanuit dit oogpunt gaat zij haar klantcontact steeds verder optimaliseren. De ‘Inpact Community’ is daarin een belangrijk aspect. In een markt die volop in beweging is, geeft Inpact invulling aan de behoeftes en trends die er in de markt en specifiek bij haar klanten leven.

Dit artikel is gesponsord door Inpact.