Heeft de verzekeringssector voldoende veerkracht?

Heeft de verzekeringssector voldoende veerkracht?
Veerkracht betekent dat je in staat bent om snel moeilijkheden te overwinnen. Bedrijven kunnen veerkrachtig zijn door vijf pijlers waar te maken.

Verzekeraars waren niet voorbereid op de economische terugval door de pandemie. Slechts een handvol onder hen had een herstelplan in de aanslag om in crisistijden te activeren. Een artikel van Emilie Peyroche, business development manager bij Comarch.

Het coronavirus heeft ons allemaal verrast. Het virus heeft onze werk- en consumptiegewoontes - belangrijke ijkpunten voor de strategie van verzekeraars - volledig door elkaar geschud en vervolgens de wereldeconomie onder druk gezet.

We waren getuige van de veerkracht van tal van sectoren en industrietakken. In vergelijking hinkt de verzekeringssector daarentegen wat achterop.

Veerkracht met vijf pijlers

Veerkracht betekent dat je in staat bent om snel moeilijkheden te overwinnen. Bedrijven kunnen veerkrachtig zijn door deze vijf pijlers waar te maken:

  • Operatief blijven
  • Zich aanpassen aan verschillende behoeften
  • De veiligheid garanderen
  • Een aangepast rapportagesysteem op poten zetten en het besluitvormingsproces indien nodig aanpassen
  • Ervoor zorgen dat het personeel productief blijft

Vlak na de crisis slaagden de verzekeraars er doorgaans in om met drie van de vijf bovenstaande pijlers het hoofd boven water te houden om zo hun herstelstrategie op korte termijn uit te rollen: bedrijfscontinuïteit, aanpassen aan nieuwe behoeften en garanderen dat het personeel productief blijft.

In eerste instantie hebben ze inderdaad hun aanbod en dienstverlening bijgestuurd om in te spelen op nieuwe behoeften tijdens de coronacrisis. De verzekeraars hebben nieuwe producten in hun herzien aanbod opgenomen, de criteria voor de verzekerbaarheid van bepaalde traditionele producten gewijzigd en de definitie van pandemie in veel van hun contracten opgenomen. Daarnaast hebben ze ook nieuwe producten uitgewerkt om zich aan te passen aan de nieuwe consumptiegewoontes die zijn ontstaan uit de crisis. Denk hierbij vooral aan cyberverzekeringsproducten.

Teamproductiviteit

Ook op het vlak van teamproductiviteit moesten de verzekeraars nieuwe uitdagingen het hoofd bieden om nieuwe, digitale en flexibele werkplekken te creëren. Daarnaast moesten ze de infrastructuur aan de nieuwe context aanpassen, de communicatie beveiligen, samenwerkingstools opzetten of specifieke ondersteunings- en rapportagetools voor de collega's uitwerken.

Veerkracht voor de toekomst

Hoe zit het met de veerkracht voor de toekomst? Om te garanderen dat ze veilig werken en ook proactief beslissingen nemen, gaan de verzekeraars investeren in de volledige digitalisering van hun distributienetwerk en in gegevensanalyse. Met de Cloud zouden verzekeraars een compromis kunnen vinden tussen betere resultaten kunnen en lagere werkingskosten. Omdat de informatie gecentraliseerd is, omzeilt de Cloud ook problemen die gepaard gaan met het aanboren van een nieuwe markt of de lancering van een gloednieuw product.

Transformatieprojecten

De transformatieprojecten via de cloud zullen vanaf 2021 in een stroomversnelling terechtkomen. Verzekeraars die de Cloud gebruiken, zullen zich inderdaad eenvoudiger, sneller en vlotter kunnen aanpassen aan de consumptiegewoontes van hun klanten. Door de Cloud te gebruiken kunnen de verzekeraars ook middelen uit hun aandeelhoudersstructuur vrijmaken om ze vervolgens aan nieuwe innoverende projecten toe te kennen.

De transformatieprojecten via de cloud zullen vanaf 2021 in een stroomversnelling terechtkomen”

De cloud brengt echter ook een aantal veiligheidsrisico's met zich mee. Omdat het telewerkmodel de nieuwe norm wordt, worden er ook steeds meer gegevens uitgewisseld buiten het veilige kader van de bedrijfsservers. Tegelijkertijd vertaalt de opmars van nieuwe technologieën zich ook in meer cyberaanvallen. Om veerkracht uit te stralen zullen de verzekeraars het principe van 'veiligheid vanaf de ontwerpfase' moeten hanteren. Dat betekent dat ze van meet af aan moeten nadenken hoe ze hun cyberveiligheid garanderen.

AI, blockchains, de cloud en gegevensanalyse zijn stuk voor stuk domeinen die de verzekeraars grondig zullen willen verkennen om de komende jaren het hoofd boven water te houden. Die baanbrekende technologieën zullen de specialisten namelijk tijd besparen. Zo kunnen die laatsten zich buigen over andere complexe taken die grondig beraad vergen om een betere groei- en veerkrachtstrategie uit te stippelen. De toekomst lijkt zich steeds meer online af te spelen en 'remote' zal steeds meer zijn stempel drukken. Daarom zullen verzekeringsmaatschappijen moeten inzetten op en innovatie om verder vooruit te gaan.

Dit artikel is gesponsord door Comarch.