Trends in de verzekeringsmarkt: zo doet u er uw voordeel mee

Bij Avéro Achmea volgen we altijd de belangrijke trends in de verzekeringsmarkt. Daarmee informeren we u als onafhankelijk adviseur over nieuwe kansen. De markt is constant in beweging. Als verzekeringsbranche spelen we in op relevante ontwikkelingen. Zoals de digitalisering van de economie. En de veranderende posities van bedrijven in de waardeketen. Hoe u die trends in uw voordeel gebruikt, leggen we graag uit in dit artikel.
Delen:

De verzekeringsmarkt in Nederland verandert mee met de ondernemers. We ontwikkelen nieuwe producten en diensten, die aansluiten bij de veranderende behoeften van bedrijven. Zo kijken we naar trends in de verzekeringsmarkt voor arbeidsongeschiktheid. En we letten op trends en ontwikkelingen in de sectoren waar ondernemers werken. Dat brengen we vervolgens in kaart met overzichtelijke trendrapporten, waar u als onafhankelijk adviseur uw voordeel mee kunt doen. Want wie weet wat er speelt, heeft vanzelf een streepje voor. We geven 2 voorbeelden.

Trend 1: Onduidelijkheid over verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt ondernemers onzeker

De meest overheersende trend van 2020 is met 1 woord: onzekerheid. Geen leuk onderwerp, maar al uw relaties zullen het herkennen. Een ziekte met langdurige gevolgen kan uw relatie zomaar overkomen. En als een ondernemer uitvalt, heeft dat voor elk bedrijf grote gevolgen. We zien dat meer ondernemers zich dat nu realiseren. Maar stellen ze zichzelf ook de juiste vragen? Als adviseur kunt u goed laten zien wat die kwetsbaarheid betekent. Door het gesprek aan te gaan over de mogelijke gevolgen:

  • Bij langdurige ziekte valt het inkomen van uw relatie weg. Zijn er voldoende reserves om die periode te overbruggen?
  • Het bedrijf loopt omzet mis door zijn afwezigheid. Kan er tijdig vervanging worden geregeld? En is daar budget voor?
  • Welke gevolgen heeft het voor de portefeuille als ook het netwerk van de ondernemer niet meer beschikbaar is voor de onderneming?

Genoeg om over te praten. Zo bevestigt u uw rol als trusted advisor. En komt u vanzelf uit op een goed gesprek over arbeidsongeschiktheid en de verschillende manieren van verzekeren.

Trend 2: In moeilijke tijden groeit de behoefte aan solidariteit

Werkt uw relatie samen met meerdere partners in bijvoorbeeld een vennootschap of franchiseconstructie? Dan is deze coronacrisis misschien wel het juiste moment om na te denken over solidariteit. Hoe zorgen we samen goed voor elkaar? Arbeidsongeschiktheid kan namelijk ook collectief verzekerd worden. Dat kan voor uw relatie veel voordelen hebben.

Een Collectieve AOV kan de uitkomst bieden. Dit is meer dan een verzekering. Het gezamenlijke karakter is namelijk ook een manier om voor elkaar te zorgen. Niet de ondernemer is dan de verzekeringnemer, maar het bedrijf. De verzekerden zijn de partners die ieder hetzelfde premiepercentage betalen. Daarnaast zijn er preventieve diensten beschikbaar die het wegvallen van een partner kunnen voorkomen. Een Collectieve AOV kan daarmee een van de beste instrumenten zijn om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

Benieuwd naar andere trends op het gebied van arbeidsongeschiktheid? Download dan nu ons Trendrapport over de meerwaarde van de Collectieve AOV voor uw relaties. Hierin leest u wat er speelt bij ondernemers. Dit kan uw rol als trusted advisor versterken.

Dit is een partnerbijdrage van Avéro Achmea. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van dit bedrijf.