De moeizame weg naar mediation

De moeizame weg naar mediation

Het klonk zo veelbelovend en het begon zo mooi: de invoering van mediation bij letselschadezaken op grond van de Aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars. Deze stelt: "Als het slachtoffer drie jaar na de melding bij de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de letselschade aan de zijde van de verzekeraar (desondanks) niet naar zijn tevredenheid verloopt, biedt de verzekeraar hem externe geschillenoplossing aan, waarbij primair gedacht wordt aan mediation. De kosten van deze mediation zullen volledig door de verzekeraar worden betaald. De verzekeraar zal zich constructief opstellen in deze mediation en zich daar laten vertegenwoordigen door beslissingsbevoegde personen."

De eerste jaren hebben we de nodige letselschadezaken via mediation alsnog kunnen oplossen. Vaak naar volle tevredenheid van zowel het slachtoffer als de verzekeraar. Doordat er bij mediation over en weer echt geluisterd wordt, ontstaat er meer begrip en erkenning en ontstaat er ruimte om actief mee te werken aan een goede oplossing voor beide partijen.

De verzekeraar ziet het slachtoffer niet als een persoon die puur uit is op de hoogst mogelijke vergoeding. En het slachtoffer ervaart dat de verzekeraar zeker van goede wil is, maar dat die wel goede onderbouwing wenst.

Het resultaat is dat beide partijen na afloop doorgaans positief terugkijken op het verloop van de zaak en de uiteindelijke oplossing. Vooral het gevoel bij het slachtoffer is na afloop veel beter. Een zaak beëindigen met een handdruk en een persoonlijke groet doet beide partijen goed. Terwijl na een vonnis of gerechtelijke schikking de zaak wel is opgelost, maar het gevoel van beide partijen toch negatief kan blijven.

Verzekeraars steeds huiveriger

Op basis van de eerste resultaten zou je verwachten dat verzekeraars vaker mediation zouden willen inzetten. Maar niets is minder waar. Als basis geldt dat beide partijen ermee moeten instemmen. Daarbij ervaren wij steeds meer terughoudendheid bij verzekeraars. Bijvoorbeeld met het argument dat de verschillen tussen de eisen van slachtoffer en verzekeraar teveel uiteenlopen.

Op basis van de eerste resultaten zou je verwachten dat verzekeraars vaker mediation zouden willen inzetten”

Een uitspraak uit april 2016 van Rechtbank Rotterdam stelde de verzekeraar op deze grond in het gelijk niet te hoeven meewerken aan mediation. Met als gevolg dat bij meer letselschadezaken mediation niet meer wordt ingezet als hét instrument om er gezamenlijk uit te komen. Welke argumenten hierbij een rol spelen is voor ons niet helemaal duidelijk. Want wij hebben mogen ervaren dat in gevallen waarbij de eisen bij aanvang ver uit elkaar lagen, deze na mediation goed te overbruggen waren. Met twee tevreden partijen als resultaat.

Liever weer vaker in gesprek

Niemand vraagt om slachtoffer te worden van een ongeval. Maar eenmaal slachtoffer, is er alleen nog een toekomst waaraan gewerkt kan worden. En die toekomst ziet er positiever uit als er op basis van goede gesprekken tot een goede regeling is gekomen. Wij roepen verzekeraars dan ook op om mediation als volwaardig en constructief proces vaker te accepteren of beter nog in gang te zetten.

Auteur: Huub van Dijk is directeur, personenschadedeskundige en NIVRE Register-Expert met meer dan 30 jaar ervaring. Wilt u op dit artikel reageren of meer weten over de oplossingsgerichte werkwijze van Nostimos Letselschadedeskundigen? Bel dan 0800 - 667 84 66 of stuur een e-mail naar nieuw@nostimos.nl.

Dit artikel is gesponsord door Nostimos.