Rechtspraak en mediation anno 2020

Ook in tijden van Corona zijn rechtspraak en mediation met elkaar verbonden, mogelijk zelfs sterker dan tevoren. Door de coronacrisis zijn, ook in civiele zaken, de afgelopen maanden vele zittingen aangehouden, waardoor naar verwachting een reservoir aan lopende zaken zal ontstaan, met de daaraan verbonden vertraging in de afhandeling. Het is dan ook denkbaar dat procespartijen in grotere mate dan voorheen gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheid van verwijzing naar mediation (via de mediationvoorziening van de gerechten) om meer voortgang in hun zaak te bewerkstelligen.