nieuws

Wie regelt de uitvaart van de alleenstaande oudere?

Schade 2590

In Nederland ontstaan steeds meer eenpersoonshuishoudens. Een groot deel hiervan is 80 jaar of ouder. Zo behoorden in 2018 van de bijna drie miljoen alleenstaanden al meer dan 360 duizend mensen toe aan deze leeftijdsgroep. Het CBS berekende dat dit aantal door de vergrijzing de komende decennia groeit. Wie zorgt er voor de uitvaart van de alleenstaande oudere?

Wie regelt de uitvaart van de alleenstaande oudere?

Van de 153 duizend mensen die in 2018 overleden, was meer dan de helft ouder dan 80 jaar. Ze waren hun partner al verloren, waren gescheiden, op zichzelf aangewezen, of hadden geen actieve relaties meer. Dat betekent dat er bij een overlijden niet altijd een opdrachtgever aanwezig is.

Opdrachtgever is verantwoordelijk

Het verzorgen van een uitvaart start bij het contact met de opdrachtgever. Meestal is dit een nabestaande van de overledene. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de uitvaart en ontvangt een eventuele uitkering wanneer er een uitvaartverzekering is. Is er geen geld, dan draagt de opdrachtgever de kosten zelf. Familieleden kunnen deze financiële gevolgen niet altijd dragen en kunnen er dan voor kiezen niet als opdrachtgever op te willen treden.

Iedereen heeft recht op een uitvaart

Is er geen opdrachtgever, dan zijn er andere mogelijkheden voor het verzorgen van de uitvaart. In de Wet op de Lijkbezorging is namelijk geregeld dat iedereen een uitvaart krijgt. De gemeente neemt dan de rol van opdrachtgever op zich en bepaalt hoe de uitvaart verloopt: sober, met of zonder familie, wel of geen gelegenheid tot afscheid nemen, wel of geen bloemen. De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Levert dat niet genoeg op, dan kan de gemeente alsnog aankloppen bij de bloed- en aanverwanten. Bij ouders, wettige en natuurlijke kinderen, aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders.

Nabestaanden goed verzorgd achterlaten

Het advies is om al bij leven de uitvaartwensen te bespreken en te bekijken wat de kosten van de uitvaart zijn en hoe dit financieel te regelen. Ook kan alvast een opdrachtgever of begunstigde worden vastgesteld. Zo ontstaan er na een overlijden geen vervelende situaties voor de  nabestaanden en kunnen zij zich richten op wat zo belangrijk is: afscheid nemen. Een financieel adviseur kan hierin uitstekend een rol spelen: het onderwerp overlijden bespreken, het financieel regelen en die rust brengen dat alles goed geregeld is. Over toegevoegde waarde gesproken.

Dit is een partnerbijdrage van Monuta. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta.

 

Reageer op dit artikel